Bouw & Woningmarkt19 mei '22 18:11

'De Jonge wekt illusie dat hij problemen oplost met huurplannen'

Auteur: BNR Webredactie

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen heeft minister Hugo de Jonge donderdag meerdere stappen aangekondigd. Zo zal het puntensysteem dat geldt in de sociale huursector, ook gaan gelden voor de vrije sector. Daarnaast zal de huurtoeslag voor meer mensen beschikbaar worden gemaakt en zal de toeslag 'vereenvoudigd' worden.

Voor vastgoedbelegger Huib Boissevain, eigenaar van Annexum, komt het plan niet daadkrachtig over. 'De illusie wordt gewekt dat hiermee de problemen worden opgelost.' Boissevain ziet de plannen van De Jonge als niet realistisch.

Zo meldt de minister ook dat er tot 2030 900.000 woningen gebouwd moeten worden. Boissevain heeft die verwachting niet en wijst daarbij naar de hoge inflatie, die zorgt voor hoge bouwkosten. 'Dat betekent dat veel bouwprojecten gestaakt worden, omdat het niet meer rendabel is om te bouwen. Om dan ook de huren te bevriezen, dan gaat het niet makkelijk worden om nieuwe woningen bij te bouwen.' Het instellen van het puntensysteem ziet de vastgoedbelegger wel als een 'verstandige maatregel'.

Lees ook | De Jonge wil woekerhuur vrije sector aan banden leggen

'Toch moet er niet vergeten worden dat het woningtekort opgelost moet worden door het bouwen van huizen en dat er iemand moet zijn die dat betaalt. Dat zijn vaak investeerders als pensioenfondsen of bedrijven zoals die van mij. Maar onze beleggers willen wel een rendement hebben. Als de kosten omhoog gaan, maar de huur niet, dan gaat het rendement omlaag', benadrukt Boissevain. Volgens Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, de oplossing dan ook niet liggen bij de investeerders. Hij wijst erop dat woningcorporaties, die zonder winstoogmerk zouden moeten werken, deels de oplossing zijn. 'Zij zullen 300.000 woningen bouwen. Daarnaast zullen er flexwoningen gebouwd worden.'

(ANP / Peter Hilz)

Winkels vindt dat het 'inflatie-argument' misbruikt wordt door vastgoedbeleggers. 'Ik denk niet dat je de huidige inflatiecijfers en de moeite met bouwkosten, moet gebruiken om het recht van mensen om te mogen wonen te misbruiken met hoge prijzen.' Volgens Winkels 'zijn het verschillende knoppen' en dat 'het niet goed is om bouwkosten te vergelijken met huurbevriezing'.

Vele regels werken 'contraproductie'

Boissevain wijst op een andere mogelijke oplossing: de grootte van woningen. 'We wonen heel royaal in Nederland. We hebben 8 miljoen woningen voor 17 miljoen mensen en gemiddeld 65 vierkante meter woonoppervlakte. In Duitsland is 43 vierkante meter. Als we zorgen dat er doorstroming komt en dat er meer mensen in dezelfde woning mogen wonen, zou dat een hele grote oplossing zijn voor dit probleem.'

Ook wijst Boissevain op de vele regels die er nu weer ingevoerd worden. Dat zou volgens hem contraproductief werken. Daarbij verwijst hij naar de gemeente Amsterdam, waar verhuurders vergunningen moeten aanvragen als er meer dan twee mensen in een woning gaan wonen. 'Dat heeft het gevolg dat er meer woningen nodig zijn. Daarnaast wordt die vergunning nu juist gebruikt om de huren te verhogen, dat is een contraproductieve werking.'

Dwingende afspraken

Waar vastgoedbelegger Boissevain een duidelijke tegenstander is van de plannen van De Jonge, is de directeur van de Woonbond juist blij met de regie die de minister neemt. 'Hij wil ook dwingende afspraken maken met de bouwers en corporaties. Op die manier kan je sterker met elkaar afspreken dat je doet wat je elkaar belooft.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen