Bouw & Woningmarkt26 jul '22 14:59

'Gemeenten vertragen woningbouw'

Auteur: Mark van Harreveld

Gemeenten zijn te langzaam met het aanwijzen van bouwlocaties voor nieuwe woningen. Dat zegt directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere, de grootste woningcorporatie in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere. Er zijn locaties zat, maar de volkshuisvesting is zo georganiseerd en zo verkokerd dat er altijd wel een reden is om iets niet te doen. Dat moeten we doorbreken.'

Sociale woningbouw
Sociale woningbouw (Flickr / CorporatieNL)

'Er zijn locaties zat, maar de volkshuisvesting is zo georganiseerd en zo verkokerd dat er altijd wel bij elke locatie, óf een parkeernorm, óf een milieunorm, óf een groennorm, óf een sportnorm, een reden is om iets niet te doen. Een krachtdadig optreden is nodig van een minister van Wonen die knopen kan doorhakken en partijen 'met de koppen tegen elkaar aan slaat voor het laatste zetje.'

On-Haags

Volgens Gerritsen is dat bij Hugo de Jonge, die hij nog kent uit zijn tijd bij het ministerie van Volksgezondheid, in goede handen. 'Hij durft ambitieuze doelstellingen neer te zetten, hij is niet bang zijn nek uit te steken. Mensen moeten 14 jaar wachten op een woning, er is wel iets aan de hand. Dan is het prima als een minister zijn nek durft uit te steken.' Gerritsen noemt de stijl van De Jonge on-Haags, 'hij durft dingen te benoemen'

Lees ook | De Jonge wil meer bouwen in noorden en oosten

Volkshuisvestelijke opgave

Volgens de directeur is Ymere met het verdwijnen van de zo verfoeide verhuurdersheffing weer klaar om zijn volkshuisvestelijke opgave op te pakken: bouwen voor de mensen met een kleine beurs en voor mensen die voor specifieke uitdagingen staan: 'mensen met verstandelijke beperkingen, mensen die op straat komen door een vechtscheiding, voormalig daklozen, statushouders, mensen met een AOW, een WAO of bijstandsuitkering'.

Maar Ymere wil ook meer bouwen voor de middenhuren omdat de markt zo 'uit de hand gelopen' is. Daarbij wijst Gerritsen naar leraren, politie-agenten en verpleegkundigen die weliswaar meer dan 40.000 euro verdienen, maar die in de regio qua huisvesting niet meer aan de bak komen.

Lees ook | Woningcorporaties in het nauw door hoge kosten materiaal en arbeid

Heffing als straf

Van de geplande miljoen woningen die nodig zijn om de woningnood op te lossen, komen 250.000 voor rekening van de corporaties. Daar is nu weer ruimte voor, zegt Gerritsen. 'De afgelopen 15 vijftien jaar zijn we afgeknepen. We mochten vroeger verhuren tot een jaarinkomen van 60.000, nu is dat 40.000. En we moesten de afgelopen 10 jaar een heffing betalen die alleen al voor Ymere 500 miljoen was, die hadden we liever aan andere dingen besteed'.

Gerritsen zegt het vreemd te vinden dat een organisatie met een maatschappelijke opgave voor mensen met een laag inkomen gestraft wordt met een extra heffing. De heffing verdwijnt volgend jaar, met het vrijgekomen geld wil Ymere de achterstand in verduurzaming van de woonvoorraad inlopen en bewoners huurmatiging aanbieden nu het leven voor hen zo veel duurder is geworden. De komende tien jaar wil Ymere de bestaande woonvoorraad van 8 á 9000 woningen verduurzamen.

Lees ook | Corporaties bezorgd over private partijen in sociale huur


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen