Bouw & Woningmarkt2 sep '22 07:15Aangepast op 14 sep '22 13:04

Huurprijzen door het dak, woonbond bezorgd

Auteur: BNR Webredactie

De huurprijzen lagen in juli van dit jaar gemiddeld 3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste jaarlijkse stijging sinds 2014. Het gaat om zowel de huren in de vrije als in de sociale sector. De Woonbond maakt zich zorgen over de huurstijging. 'Wonen wordt bij elkaar voor huurders dus rap duurder'.

De huurprijzen in de laatste categorie stegen in een jaar tijd het hardst, met 3,8 procent. Bewoners van een sociale huurwoning betalen gemiddeld 2,6 procent meer. De cijfers gaan over de huurprijsontwikkeling met en zonder bewonerswissel. Op het moment dat een woning een nieuwe huurder krijgt, mag de verhuurder de huurprijs namelijk verhogen. Daarom is de groei in huurprijs sterker als bewonerswisseling wordt meegerekend.

De gemiddelde stijging van 3 procent is fors meer dan de 0,8 procent van een jaar geleden, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Vorig jaar mochten de huren als gevolg van de coronapandemie niet verder omhoog,

Opvallend

(ANP / Stock Images Zeeland)

Dat is opvallend, want vorig jaar nam het kabinet nog allerlei maatregelen om huurverhogingen te beperken vanwege de coronacrisis. Nu die weer op zijn retour is, verhogen verhuurders de prijzen dus weer behoorlijk snel.

Lees ook | 'Nieuwbouw in gevaar door dure grond'

Amsterdam het duurst

Van de vier grote gemeenten zijn de huurprijzen in Amsterdam het sterkst gestegen. Bewonerswisseling meegerekend, steeg de huur in de hoofdstad met gemiddeld 3,6 procent. 'Zonder die wisseling heeft Amsterdam niet de hoogste stijging', zegt Van Mulligen.

De gemeente Utrecht volgt met 3,5 procent. Van de provincies stegen de prijzen het hardst in Noord-Holland (3,4 procent). In Drenthe en Friesland was de stijging met 2,5 procent het meest beperkt.

Het huurbeleid is per 1 juli van dit jaar aangepast. In tegenstelling tot in 2021 mogen de prijzen voor sociale huurwoningen verhoogd worden. Dit gebeurt volgens een vast bedrag, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Voor vrijesectorwoningen is de huurverhoging in 2022 begrensd tot de gemiddelde inflatie van december 2020 tot en met november 2021, plus 1 procentpunt. Dit betekent dat de huurprijzen voor zittende bewoners met maximaal 3,3 procent mogen worden verhoogd. De effecten van de huidige hoge inflatie zijn dus nog niet zichtbaar in deze cijfers.

De vrees is dat huren onbetaalbaar dreigt te worden, zegt Van Mulligen. 'De inflatie komt dit jaar op de 9 procent uit, als de huren ook met 9 procent stijgen dat wordt het onbetaalbaar'. Een van de maatregelen in het pakket om de koopkracht aan te pakken is dat de huurstijging wordt gekoppeld aan de cao-lonen.

Lees ook | Nibud: leven dreigt onbetaalbaar te worden, overheid kan tij niet keren

Woonbond wijst op afspraken

De Woonbond wijst erop dat eerder met corporaties en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is afgesproken dat ruim 500.000 hurende huishoudens met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen in 2024. Maar dat is volgens de huurdersbelangenvereniging niet voldoende. De bond wil dat de huren ook volgend jaar al omlaag gaan en de huurtoeslag stijgt. 'Alle zeilen moeten bij om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje onder gaan', zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels die ervoor pleit dat de huurverlaging ook voor de commerciële sector gaat gelden.

De belangenvereniging vindt dat het kabinet met aanvullende maatregelen moet komen om te voorkomen dat huurders een hoge huur blijven betalen voor slecht geïsoleerde woningen. Zo wil de Woonbond dat enkelglas voortaan als een gebrek wordt gezien aan de woning. 'Dit zorgt ervoor dat het vervangen van enkelglas onder de onderhoudsplicht valt van de verhuurder. Huurders kunnen dit dan afdwingen. Doet de verhuurder dat niet, dan betekent dat huurverlaging tot de onzuinige ruiten zijn vervangen', zegt de Woonbond.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen