Bouw & Woningmarkt12 sep '22 15:42Aangepast op 14 sep '22 12:09

'Nieuwbouw in gevaar door dure grond'

Auteur: BNR Webredactie

Woningcorporaties lopen bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen steeds meer aan tegen de hoge prijs en lage beschikbaarheid van bouwgrond. Via marktpartijen is grond te duur en tegelijkertijd stellen gemeenten te weinig grond beschikbaar, meldt corporatiekoepel Aedes op basis van een enquête. Twee derde van de tachtig ondervraagde woningcorporaties heeft te weinig grond voor hun nieuwbouwplannen.

(ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media)

Corporaties hebben juist afgesproken de komende jaren veel meer sociale huurwoningen, midden-huurwoningen en flexwoningen te gaan bouwen. Maar zij zijn volgens Aedes 'steeds afhankelijker geworden van de welwillendheid van gemeenten en van marktpartijen om aan bouwlocaties te komen. Daardoor komt hun nieuwbouwopgave in het gedrang en dreigen de lange wachttijden voor sociale huurwoningen te blijven bestaan.'

Lees ook | Komt de bouw volgende maand volledig stil te liggen?

Aedes zoekt de oorzaak bij strengere regels voor corporaties, die in 2015 ingingen. Sindsdien mogen corporaties voor sociale huurwoningen alleen grond aankopen waar al een woonbestemming op zit en moet er binnen vijf jaar op worden gebouwd. Sinds de nieuwe eisen nam het grondbezit van corporaties flink af; een kwart van hen kreeg er de afgelopen vijf jaar volgens Aedes helemaal geen grond bij.

Lees ook | Huurprijzen door het dak, woonbond bezorgd

Ruim 20 procent duurder

De prijs van grond is de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 21 procent gestegen. Ook is het hanteren van zogeheten sociale grondprijzen volgens Aedes minder gebruikelijk geworden. De koepel pleit voor 'transparante rekenmethodes voor realistische grondprijzen voor sociale woningbouw' en wil meer hulp van gemeenten. Ruim de helft van de corporaties geeft nu al aan volledig of grotendeels van gemeenten afhankelijk te zijn bij het verwerven van bouwgrond.

Lees ook | Meer ruimte gemeenten om huizen aan eigen inwoners toe te wijzen


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen