Bouw & Woningmarkt5 jun '23 20:26

Amsterdam wil minder B&B's in drukke wijken

Auteurs: BNR Webredactie en ANP

Het stadsbestuur van Amsterdam wil het aantal bed and breakfasts in drukke wijken terugdringen. Ook moeten politiemensen in opleiding en leraren speciaal onderwijs voorrang krijgen op een huurwoning. Dat zijn een paar van de aanpassingen in de huisvestingsverordening die het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders voorstelt.

De aangepaste huisvestingsregels moet per 1 januari 2024 gaan gelden, nadat de gemeenteraad zich er in het najaar over heeft gebogen. Amsterdammers kunnen tot en met 16 juli op de voorstellen reageren.
De aangepaste huisvestingsregels moet per 1 januari 2024 gaan gelden, nadat de gemeenteraad zich er in het najaar over heeft gebogen. Amsterdammers kunnen tot en met 16 juli op de voorstellen reageren. (ANP / Berlinda van Dam)

Het maximumaantal B&B's dat voor iedere wijk is vastgesteld, moet met 30 procent omlaag. 'Daardoor zijn in drukke delen van de stad geen nieuwe B&B’s mogelijk. Pas als daar een B&B sluit, is er ruimte voor een nieuwe aanvraag', aldus de gemeente. Het gaat met name om het centrum, waar 40 procent van alle vergunde B&B’s van de stad zich bevinden. Volgens wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) is de aanpassing nodig vanwege de woningnood en omdat 'woningen er zijn om in te wonen'.

Verder moeten naast leraren, zorgmedewerkers en politieagenten ook leraren in het speciaal onderwijs en politiemensen in opleiding voorrang krijgen op een huurwoning. Ook wil het college dat jongeren tot en met 27 jaar voorrang krijgen op jongerenhuurwoningen als ze in de afgelopen tien jaar minstens zes jaar achter elkaar in Amsterdam hebben gewoond.

Daarnaast moeten ook de meest kwetsbare economisch daklozen een zogeheten urgentieverklaring krijgen. Voor mensen die dakloos zijn geworden doordat ze bijvoorbeeld hun baan kwijt zijn of gescheiden zijn is het volgens de gemeente namelijk 'ondoenlijk om een woning te vinden in de huidige oververhitte woningmarkt'.

De aangepaste huisvestingsregels moet per 1 januari 2024 gaan gelden, nadat de gemeenteraad zich er in het najaar over heeft gebogen. Amsterdammers kunnen tot en met 16 juli op de voorstellen reageren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen