Cultuur23 dec '21 07:23Aangepast op 23 dec '21 07:43

Podiumkunsten vooral dankzij overheidssteun nog overeind

Auteur: BNR Webredactie

2020 was een rampjaar voor de podiumkunsten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal voorstellingen en concerten halveerde en de publieksgebonden inkomsten daalden met bijna zeventig procent. De overheidssteun maakte dat de meeste podia hun balans toch positief konden afsluiten.

Voor Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, kwam het niet als een verrassing dat er toch nog zwarte cijfers worden geschreven. 'Het heeft deels te maken met een kostenbesparing, maar ook met steun die pas heel laat in 2020 is uitgekeerd. Daardoor bleef er aan het eind van het jaar geld over, dat in 2021 voor een deel terugbetaald moest worden. Onder andere steun vanuit de NOW.'

Luister ook | Kabinet breidt steunmaatregelen uit

Dankzij die steun zijn er vooralsnog geen podiumproducenten omgevallen. 'Het beeld wat we zien is wel heel zorgelijk, en dat blijft het voor de toekomst. Ik hoor van mijn leden dat ze 2022 nog wel kunnen overbruggen met de steun die er is geweest, maar 2023 wordt met name een heel spannend jaar.'

Omdenken

Om tot oplossingen te komen houden ambtenaren nu brainstormsessies met de brancheverenigingen uit de cultuursectoren. Een idee dat daaruit voortkwam is dat grote bijeenkomsten, zoals theatervoorstellingen, vooral in de zomer zouden gaan plaatsvinden. In de winter is dan ruimte voor kleinere dingen, waarbij beperkende coronamaatregelen minder problematisch zijn.

Luister ook | 'Nieuw steunpakket ondernemers is aanzienlijke verbetering'

Dat zou uitkomst kunnen bieden nu het erop lijkt dat we nog meerdere winters met het coronavirus te maken gaan krijgen. 'Maar als we voorstellingen naar de zomer verplaatsen, hebben we wel flinke concurrentie van andere activiteiten als terrasjes, pretparken en vakanties', aldus Terpstra. 'Dat zal dus best lastig worden, maar we moeten echt nadenken over andere manieren van programmeren.'

Tozo

Het is dus grotendeels dankzij de steunmaatregelen van de overheid dat de sector het hoofd nog boven water heeft weten te houden. Terpstra maakt zich dan ook grote zorgen over het wegvallen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 'Zestig procent van de mensen in de cultuursector zijn zzp'er. Die zitten helemaal zonder steun. We proberen zoveel mogelijk door te betalen voor opdrachten die weggevallen zijn, maar we zien dat dat niet voldoende is.'

Luister ook | Zzp'ers: ene gemeente strenger dan andere bij steun

'We zouden richting de nieuwe regering een hardgrondig pleidooi willen doen om de Tozo weer in het leven te roepen, en te voorkomen dat heel veel mensen de sector uitstromen', zegt Terpstra. 'Die is al gaande. Niet zozeer voor acteurs, dansers en musici, maar wel voor het personeel daaromheen. de zakelijk leiders, de productieleiders, de marketingmedewerkers. We zien dat mensen naar andere sectoren vertrekken, en dat betekent een verlies van veel kennis en ervaring voor de sector.'

(Nihal Demirci / Unsplash)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen