Klantenshow20 dec '12 15:49

Aanpassing cookiewet; first party analytische cookies toegestaan

Auteur: Redactie Customer Talk

Minister Kamp van Economische Zaken gaat de cookiewet aanpassen. First party analytische cookies, cookies waarmee uitsluitend gegevens over het gebruik van de eigen website worden verzameld voor het verbeteren van de werking van de site, mogen toch zonder toestemming geplaatst worden. Wel moet het dan gaan om cookies waarmee alleen anonieme gegevens worden verzameld en de gegevens mogen niet gedeeld worden met derden. De precieze voorwaarden worden binnenkort in samenwerking met toezichthouder OPTA uitgewerkt.

Minister Kamp van Economische Zaken schrijft in een brief dat hij de cookiewet gaat aanpassen. De wijziging stelt website-eigenaren in staat om zogenaamde first party analytische cookies te plaatsen zonder dat daar toestemming van bezoekers voor nodig is. Zo kunnen bedrijven toch data verzamelen om de werking van de website te verbeteren. Wel mogen deze cookies uitsluitend anonieme gegevens verzamelen over het gebruik van de website en ook moeten deze gegevens niet met derden gedeeld worden.

Jurist meester Alexander Singewald sprak in oktober tegen Customer Talk nog zijn verbazing uit over de eerdere regels rondom deze first party cookies. Ook diende Kamerlid Kees Verhoeven van D66 in november een voorstel in voor het wijzigen van de wet.

De precieze voorwaarden waaraan moeten worden voldaan zodat de toestemming voor deze cookies niet nodig is, worden in overleg met toezichthouder OPTA binnenkort verder uitgewerkt.

Dit artikel is geschreven door Customer Talk


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen