Duurzaamheid24 nov '15 19:00

Leven in 2050 volgens Samsom & Klaver: minder uitstoot en langer leven

Auteur: Thijs Baas

Het perspectief van het dagelijks leven in 2050 als we ons gedragen naar de klimaatwet van Klaver en Samsom: meer windmolens en elektrische auto's met net iets andere eigenschappen, maar verder kan ons leven behoorlijk op dezelfde manier doorgaan. Maar dan met minder uitstoot van broeikasgassen en een langere levensverwachting.

Foto: ANP
Foto: ANP

Dat verwacht althans Kornelis Blok, hoogleraar energie-systeemanalyse, die geen vergezichten heeft met uitsluitend zonne-energie. "Voor zonne-energie heb je toch behoorlijke oppervlaktes nodig. Je zult op heel veel daken zonne-panelen aantreffen, maar ik denk dat het toch ook wel heel makkelijk is om met zijn allen aan één groot elektriciteitsnet gekoppeld te blijven, zodat we de stroom ook uit het net kunnen houden als onze eigen batterij leeg is."

Klimaatwet
GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Diederik Samsom presenteerden gisteren hun klimaatwet. Volgens Samsom is het Energieakkoord dat er nu ligt namelijk niet ambitieus genoeg. "Het Energieakkoord loopt tot 2020 en dat is zeker niet de horizon. Deze klimaatwet kan het stokje overnemen; breder en misschien nog iets geperfectioneerder vormgeven."

Echt heel anders zal het dagelijks leven er overigens allemaal niet uitzien, voorziet Blok, tevens wetenschappelijk directeur bij Ecofys. "De meeste lampen zullen LED-lampen of nog iets beters zijn. Verder is het lekker warm en dat komt met name doordat zo'n woning supergoed geïsoleerd is en nauwelijks meer energie gebruikt door efficiënte apparaten. "Het beetje energie dat nog nodig is, kan worden opgewekt door een zonne-energiesysteem."
 

 

Elektriciteit zal tot 60 procent worden opgewekt met zon en wind en voor de andere dingen ben je aangewezen op een Europees systeem met onder meer waterkracht, aardwarmte, golfenergie en getijde-energie. "Die elektriciteit gaat dan naar de industrie, maar ook heel veel auto's zullen elektrisch aangedreven zijn. Maar je kunt niet alles met elektriciteit doen, dus voor vrachtwagens en hogetemperatuurprocessen in de industrie heb je biobrandstoffen nodig."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen