Duurzaamheid28 apr '17 12:46

Minder aardgaswinning, meer aardgasverbruik

Auteur: Noémi Prent

Aardgas is nog steeds één van onze belangrijkste energiebronnen. In 2016 hebben we met z'n alles meer aardgas verbruikt. De aardgaswinning is het afgelopen jaar gedaald.

Foto: Hollandse Hoogte/Peter Hilz
Foto: Hollandse Hoogte/Peter Hilz

Naast aardgas waren aardolie en steenkool onze belangrijkste energiebronnen. De drie waren samen goed voor ruim 90 procent van het energieverbruik. Die overige tien procent energie werd het afgelopen jaar opgewekt uit uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en elektriciteit uit het buitenland.

Flink stoken

Het was in 2016 kouder dan in 2015, en daarom werd er meer gas gestookt. Ook werd aardgas steeds vaker ingezet voor elektriciteitsproductie, om de steenkoolafname te compenseren. Toch viel het aardgasverbruik in verhouding wel mee het afgelopen jaar. In de periode tussen 2000 en 2010 werd gemiddeld een zesde meer aardgas verbruikt.

Lagere winning

De aardgaswinning daalde het afgelopen jaar. Om aan de hogere vraag te voldoen, werd 6,3 miljard m3 aan eerder gewonnen aardgas uit ondergrondse opslagen gehaald en is meer aardgas ingevoerd. Daardoor kon er ook meer aardgas uit Nederland worden geëxporteerd. Dit gebeurde vooral in de laatste twee maanden van 2016. Het was in Nederland en omringende landen namelijk veel kouder dan in 2015 omstreeks dezelfde periode.

Lees ook: Aardgasvrij wonen: het moet straks, maar hoe?


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen