Duurzaamheid18 jun '17 21:45

Voor al uw insectenbestrijding

Auteur: Marjan van den Berg

In Zuid-Holland zetten inmiddels zo'n twintig agrarische bedrijven de vleermuis bewust in als milieuvriendelijk wapen tegen insecten. De bedrijven krijgen daarbij een beetje hulp van de Zoogdiervereniging.

Foto: René Janssen/Buitenbeeld/HH
Foto: René Janssen/Buitenbeeld/HH

'Nu hebben we ze hard nodig', zegt biologisch melkveehouder Arjen Kool in het Zuid-Hollandse Hei- en Boeicop. 'Als je melkkoeien hebt, heb je automatisch vliegen. Als melkveehouder wil je die graag een beetje binnen de perken houden en dan is het mooi als die vleermuizen daaraan meehelpen.'

'Hoe meer plekken ze hebben om te 'overdagen' (overdag slapen, red.), hoe beter', zegt Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging. 'Dan kunnen ze precies kiezen waar ze willen hangen, vlakbij hun voedselbron.' Voor de boer betekent het: speciale hokjes ophangen waarin de vleermuizen kunnen wonen.

Vleermuis terug naar de boer

De vleermuis heeft het lang moeilijk gehad, vertelt Schillemans. 'Vroeger was het heel normaal om vleermuizen aan te treffen in boerderijen of stallen. Dat is steeds minder geworden omdat we intensiever zijn gaan landbouwen en steeds meer pesticiden en chemische bestrijdingsmiddelen zijn gaan gebruiken. Nu brengen we eigenlijk weer de vleermuis terug naar de boer. Zo helpt de boer de vleermuis en de vleermuis de boer.'

Helpt het? 'Ze zijn heel erg actief aan het vliegen in de stal en we horen ze daar ook aanvallen doen', zegt veehouder Kool. 'Ze zullen ongetwijfeld vliegen opruimen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen