Duurzaamheid21 aug '17 15:55Aangepast op 22 aug '17 11:10

'Industrie laat het afweten bij CO2-aanpak'

Auteur: Thijs Baas

De industrie is de hoofdschuldige bij het falen van de CO2-aanpak in het huidige Energie-akkoord. Dat zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie in BNR Hemmen. Bij een volgend energie-akkoord moeten sancties en het afdwingen van afspraken daarom centraal staan. 'Dat is voor ons een voorwaarde om mee te doen aan Energie-akkoord 2.0'

Foto: ANP
Foto: ANP

Bij de onderdelen waar de overheid een vinger in de pap heeft - met publiek geld - worden veelbelovende resultaten geboekt, meent Pols. 'Denk aan de enorme windmolenparken op de Noordzee: die zijn een doorbraak voor het Nederlandse hernieuwbare-energiebeleid.' Maar waar de industrie aan zet is, gaat het volgens Pols mis. Nederland scoort slecht met het beperken van de  hoeveelheid CO2 en dat komt vooral door de industrie. 'Overal waar de industrie de leiding zou moeten nemen, zie je dat er wordt getalmd en getreuzeld.'

Aantoonbaar bewijs

Dat leidde afgelopen maand zelfs tot een rechtszaak tegen enkele onderdelen van de industrie - met name bedrijven die biomassa bijstoken - om ze te dwingen zich aan de afspraken te houden uit 'Energie-akkoord 1.0'. Milieudefensie eist deze week in een kort geding dat de overheid zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen neemt om te zorgen voor schone lucht voor alle medewerkers. De overheid heeft al laten weten niet op de eis in te gaan omdat er al genoeg gebeurt, maar volgens Pols is er aantoonbaar bewijs dat de overheid tekort schiet.

Op dit moment sterven duizenden mensen voortijdig, met name als gevolg van wegverkeer, zegt Pols. Tel daar de tienduizenden mensen bij op met hart- en vaatziekten en longaandoeningen en een kort geding is zeer gerechtvaardigd. 'Het gaat echt om leven en dood. Wij baseren het kort geding juist ook op cijfers van het RIVM. Het gaat ons niet om het aantal kilometers, maar om het aantal mensen: uiteindelijk gaat gezonde lucht om de gezondheid van mensen.'

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd, dát wil Pols ook nog wel erkennen, maar de Europese Commissie noemde de luchtkwaliteit in Nederland in februari nog 'zorgwekkend'. 'Drie Nederlandse steden zitten in de top twaalf van meest vervuilde steden in Europa: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De luchtkwaliteit stabiliseert en het RIVM zegt in zijn rapport dat de verwachting is dat er in 2020 meer mensen last zullen hebben van luchtkwaliteits-overtredingen.'

Maatregelen

Pols verwijst overigens naar hetzelfde rapport waarin het RIVM concludeerde dat op nog maar tien kilometer van het Nederlandse wegennet de norm voor schone lucht wordt overschreden, tegen 1.000 kilometer in 2009. 'In eerste instantie is het aan de overheid om maatregelen te nemen, maar een aantal voor de hand liggende maatregelen is: de maximumsnelheid weer terugbrengen naar 120 kilometer per uur en het instellen van milieuzones in steden.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen