Duurzaamheid7 sep '17 11:13Aangepast op 7 sep '17 16:35

'Aanpak luchtkwaliteit is gezamenlijke opdracht'

Auteur: Bastiaan Kleinjan

Het kabinet gaat de maatregelen om luchtvervuiling tegen te gaan, sneller doorvoeren. Dit heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu besloten na een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde dat de staat meer moet tegen luchtvervuiling.

Foto: ANP
Foto: ANP

Er moet een luchtkwaliteitsplan worden opgesteld dat aan de regelgeving voldoet. Het nieuwe plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen verdwijnen. Ook heeft de voorzieningenrechter de staat verboden om maatregelen te nemen die tot nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden kunnen leiden. Europese regelgeving schrijft voor dat de hoeveelheid van verontreinigende stoffen onder bepaalde grenswaarden gebracht moet worden.

Onderwerp ter hand nemen

Uiteindelijk gaat het er volgens Dijksma om dat de stáát gedaagd wordt, ongeacht de coalitie die het op dat moment voor het zeggen heeft. Duidelijk is dat haar opvolger aan de bak zal moeten en het onderwerp verder ter hand zal moeten nemen. 'Het is niet allemaal binnen een aantal weken opgelost, maar we kunnen nu wel een hele goede start maken, door bestaande afspraken met de provincies en de regio's terug te halen en te kijken hoe je er een schepje bovenop kunt doen.'

De staat is hier verantwoordelijk voor, maar in delen van Nederland worden die grenswaarden nog steeds overschreden. 'Schone lucht is van levensbelang', reageert Dijksma. 'Daarom gaan we onze inzet samen met de regio's waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken. Dit plan wordt een aanvulling op bestaande maatregelen die betrokken gemeenten en provincies al onverminderd nemen voor het aanpakken van knelpunten.' Deze knelpunten zijn de binnensteden en regio's met veel veehouderijen.

Piekpunten

Dijksma wil eerst van het RIVM vernemen waar die piekpunten zich bevinden en een analyse te krijgen van de mogelijke maatregelen. 'U moet zich voorstellen dat de overschrijdingen in de binnensteden van Amsterdam en Rotterdam echt van een andere aard zijn dan de overschrijdingen die veroorzaakt zijn door de veehouderij in Brabant. Dat vraagt om maatwerk, maar ook om overleg met de provincies en de steden.'

'Extra milieuzones zinloos'

VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra ziet extra milieuzones in de binnensteden niet zitten. ‘Je moet altijd kijken naar maatregelen waar ook draagvlak voor is. Wat ik bij milieuzones heb gemerkt is dat het af en toe ook automobilistje pesten is. Mensen moeten omrijden, je jaagt iedereen op kosten’, reageert hij.

Als alternatief noemt Dijkstra het vergroenen van het openbaar vervoer. ‘Dat soort zaken op de langere termijn heel goed, maar kijk vooral naar het maatwerk. Want het is echt niet overal, het is maar op een paar plekjes in Nederland.’

Er moet op een zo kort mogelijke termijn een nieuw plan liggen. Milieudefensie eiste twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen. Er is een bodemprocedure gestart, die op 14 november behandeld gaat worden.

Gerelateerde artikelen