Duurzaamheid7 mrt '18 02:01Aangepast op 9 jan '20 10:46

Nederland scoort beter op duurzaamheidsdoelen

Auteur: BNR Webredactie

Nederland scoort steeds beter op de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd, meldt het CBS. De ambitie is om de armoede, ongelijkheid én de klimaatverandering aanpakken. Dat gaat zeker niet vanzelf, maar volgens het CBS liggen er ook kansen voor ondernemers.

De meeste van de zeventien duurzaamheidsdoelen waaraan Nederland zich heeft verbonden kwamen afgelopen jaar meer binnen handbereik, meldt het CBS op basis van de tweede meting van de Nederlandse prestaties rond de SDG’s. Die vormen een toekomstagenda voor duurzame ontwikkeling in de periode 2015-2030 en werden eind 2015 door de leden van de VN vastgesteld. Een internationaal systeem van indicatoren meet de vorderingen van de agenda. In november 2016 publiceerde het CBS de eerste meting voor Nederland.

Positieve ontwikkelingen

De meeste SDG-indicatoren laten voor Nederland een positieve ontwikkeling zien, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Vooral die voor de doelstellingen fatsoenlijke (degelijke) banen en economische groei (SDG 8), duurzame consumptie en productie (SDG 12) en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) laten in meerderheid een soms kleine - maar positieve - ontwikkeling zien. Uit de vergelijking met andere EU-landen blijkt dat Nederland het vooral goed doet op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Ook op het gebied van veiligheid gaat het goed, zegt Van Mulligen: 'Nederland heeft steeds minder last van criminaliteit en mensen voelen zich ook steeds veiliger'.

Het bbp per hoofd van de bevolking in Nederland is een van de hoogste in Europa. De uitval van jongeren en het aantal tienerzwangerschappen zijn het laagst binnen de EU. Van het geproduceerde afval wordt bijna 82 procent gerecycled. Daarmee staat Nederland op de derde plaats in de EU.

Armoede

Maar er zijn ook dingen die minder goed gaan. Ondanks de economische groei blijven inkomens wat achter en ook is de armoede de afgelopen jaren niet gedaald. Een ander speerpunt van de VN is 'vrouwen aan de top'. Wat betreft de man-vrouw-gelijkheid lijkt het hier wat paradoxaal volgens Van Mulligen: 'Aan de ene kant doen we het goed met de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, daar staan we heel hoog, maar bij vrouwen in leidinggevende posities staan we bijna onderaan in Europa.'

Ondernemers

Opvallend is ook dat steeds meer bedrijven zich afvragen wat ze met duurzaamheid kunnen doen. Dat kan kansen creëren, al was het maar dat het een beter imago oplevert. Het CBS gaat zich daar dan ook meer op richten: 'Eén van onze ambities is om in de toekomst te kijken waar we hierin kunnen samenwerken met bedrijven. Wij kijken daar vooral met een macroblik naar, van hoe gaat het voor heel Nederland en bedrijven zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat het voor henzelf betekent. En ze hebben natuurlijk informatie over hun eigen bedrijfsvoering waar wij ook ons voordeel mee kunnen doen.'

Luister ook | Nederland moet betalen om energiedoelen te halen

Gerelateerde artikelen