Duurzaamheid21 dec '18 16:44

Klimaatakkoord: 49 procent reductie óf de prullenbak in

Auteur: BNR Webredactie

De opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990 is het centrale doel van het Klimaatakkoord dat Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad zojuist presenteerde. Als dat doel niet haalbaar blijkt, kan wat hem betreft het hele akkoord de prullenbak in. Een belangrijk vraagstuk blijft de verdeelsleutel, meent Nijpels, maar die lastenverdeling tussen burgers en bedrijfsleven is wat hem betreft bij uitstek een politieke keuze.

Het kabinet heeft deelnemers aan het Klimaatakkoord gevraagd een op basis van kostenefficiëntie bepaalde reductiebijdrage te leveren, waardoor de totale reductie in 2030 uitkomt op 49 procent ten opzichte van 1990. Nijpels was er naar eigen zeggen zeer veel aan gelegen om voldoende politiek draagvlak te creëren voor de plannen. 'Wat bijzonder is, is dat we na de zomer aan de slag zijn gegaan in zeer nauw overleg met het kabinet. Het ontwerpakkoord is niet alleen een product van de Tafels, maar ook van de betrokken bewindslieden.' Hij noemt het 'jammer' dat de milieuorganisaties en FNV op het laatste moment zijn afgehaakt. 'Ze hebben gezegd dat ze het akkoord wel goed vinden, maar nog niet goed genoeg. En dat ze na doorberekening door de planbureaus willen kijken of ze alsnog tekenen.' De voornaamste instrumenten om de doelstellingen te bereiken zijn wat hem betreft 'normeren, beprijzen en subsidiëren. 'De centrale boodschap die we aan de planbureaus hebben meegegeven, is die 49 procent, die overigens door niemand ter discussie is gesteld.' Minister Wiebes van Economische Zaken benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat alle betrokken partijen een doel delen. 'Ze hoeven niet hetzelfde belang te hebben, maar het is wel belangrijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en dat de inhoud bij iedereen centraal staat.'

2018-06-14 14:15:56 DEN HAAG - Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, tijdens een overleg in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT
2018-06-14 14:15:56 DEN HAAG - Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, tijdens een overleg in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT ( ANP)

Gerelateerde artikelen