Duurzaamheid17 jan '19 19:32

Waterschap test nieuwe manier van waterzuivering

Auteur: BNR Webredactie

Het waterschap Rijn en IJssel start volgende week een proef waarbij medicijnresten uit het rioolwater van een Winterswijks ziekenhuis worden gefilterd voordat het in het reguliere systeem komt. 'Het is een zuivering op maat, een voorzuivering als hulpmiddel voor de bestaande zuivering,' zegt adviseur Zuiveringsbeheer Annemarie Kramer bij het waterschap.

Volgens Kramer zal het medicijngebruik met 30 procent toenemen, en daarmee de vervuiling van het oppervlaktewater. En dat is niet gewenst. De zogenaamde 'bronmaatregel, bestaat eruit het ziekenhuiswater met uv en Ozon wordt behandeld waardoor medicijnresten en antibioticaresistente bacteriën inactief gemaakt worden. Meerdere ziekenhuizen zijn geïnteresseerd in de techniek, toch pleit Kramer voor een ketengerichte aanpak gericht op minder medicijngebruik, preventie en een ander voorschrijfgedrag.

ANP XTRA Nils van Houts
ANP XTRA Nils van Houts ( ANP XTRA)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen