Duurzaamheid21 jul '20 09:56

'Biomassa nodig voor aardgasvrij maken woningen'

Auteur: BNR Webredactie

Het schrappen van biomassacentrales zet het aardgasvrij maken van tienduizenden woningen op losse schroeven. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. De huizen zouden via warmtenetten worden opgewarmd, maar dat kan niet doorgaan zonder gebruikmaking van biomassa. Tot 2040 hebben we biomassa nodig, staat in het Warmtepact te lezen en zeggen deskundigen.

( )

Het imago van biomassa is de laatste tijd hard achteruit gegaan: de Sociaal Economisch Raad vindt dat de subsidies voor biomassa moeten worden afgebouwd, een motie van de coalitiepartijen moet de snelle groei van biomassa stoppen. Dat bleef niet zonder gevolgen: Vattenfall bevroor bijvoorbeeld zijn plannen voor een biomassacentrale in Diemen.

'Snel einde aan onzekerheid'

Maar uit een rondgang van BNR blijkt dat experts zich ook zorgen maken. Bij de ontwikkeling van de meeste warmtenetten speelt biomassa namelijk de hoofdrol, zonder biomassa lukt het gewoon niet om genoeg warmte te produceren en worden die netten nooit rendabel. Adviseur Sible Schöne van klimaatbureau HIER kan zich 'voorstellen dat de sector denkt: wat is hier aan de hand? Er moet snel einde komen aan de onduidelijkheid. We moeten wel doorgaan met biomassa als tussenoplossing. Positief is dat in het SER-advies expliciet wordt gewezen naar het warmtepact waarin gezegd wordt dat we tot 2040 biomassa nodig hebben, en daarna alleen maar voor piekmomenten waarin het echt koud is'.

Aardwarmte duurt nog even

Volgens Schöne zijn er alternatieven, één daarvan is aardwarmte. 'Maar dat duurt zeker een jaar of vijf á tien tot we weten hoeveel daarvan beschikbaar is. We hebben het nu over anderhalf miljoen woningen, tussen 2030 en 2050 moeten er nog zes miljoen woningen aardgasvrij worden. Het tempo moet dus verdubbeld worden'.

Biomassa de enige manier om warmtenetten te verduurzamen

Volgens lector Energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen is biomassa de enige goede manier om warmtenetten te verduurzamen. 'Er zijn niet zo veel andere opties, bovendien zijn die erg duur. Uiteindelijk komt de rekening bij de consument te liggen'. Volgens Visser kun je vraagtekens plaatsen bij biomassa, 'zeker als je naar de toekomst kijkt. Er is een beperkte hoeveelheid biomassa op Aarde, die moet je goed inzetten. Misschien moet je minder op warmtenetten inzetten, maar op alternatieven als warmtepompen, hybride warmtepompen, groen gas of geothermie.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen