Duurzaamheid10 feb '21 15:22Aangepast op 10 feb '21 19:43

'Overheid mag dwingender optreden om circulaire economie 2050 te bereiken'

Auteur: BNR Webredactie

De overheid mag dwingender optreden met heffingen, normeringen en verplichtingen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie circulair is in 2050. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). 'Als je snel grote stappen wil zetten ontkom je niet aan meer dwingende instrumenten inzetten', zegt projectleider ICER Maikel Kishna.

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Van Veldhoven
Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Van Veldhoven (Patrick van Emst ANP)

Beluister ook | BNR Verkiezingsdebatten | Energietransitie: Verhitte discussie over kille klimaatdoelen?

Aanbeveling

In hun rapport voor 2021 schuift de ICER het meer dwingende aspect bij optreden naar voren als een van de aanbevelingen voor de overheid. 'Wat we nu zien is dat de overheid veel gebruik heeft gemaakt van samenwerkingsverbanden, ook met private partijen. Ze doen veel dingen zoals het Plastic Pact en akkoorden om gezamenlijk een basis te leggen, een structuur te creëren, aan de slag te gaan. Als we kijken naar grote uitdagingen uit het verleden waarbij milieuproblematiek speelde, dan ontkom je er eigenlijk niet aan als je snel grote stappen wilt zetten om wat meer dwingende instrumenten in te zetten. zoals heffingen, normeringen en verplichtingen', zegt Maikel Kishna, projectleider Integrale Circulaire Economie Rapportage.

Beluister ook | Nieuw 'circulair' plan moet Green Deal boost geven

Ambities

Nederland staat er op dit moment niet goed voor om de geformuleerde ambities voor 2030 en 2050 te realiseren. 'Dan heb ik twee verhalen. Het eerste is dat het er niet zo heel goed voor staat. Als we kijken naar de hoeveelheid grondstoffen die de economie in komt, in gebruikt is, het afval wat ontstaat, de negatieve milieueffecten. Het negatieve is dat het grondstoffengebruik in absolute termen sinds 2010 eigenlijk nog steeds niet erg is veranderd. We zijn meer afval gaan storten. Een aantal van de overkoepelende afvaldoelen wordt niet gehaald. Er is in het buitenland meer land nodig om producten voor Nederland te maken. Dus dat is geen rooskleurig verhaal.'

Kishna en zijn team zien naast het harde effectenverhaal ook een positievere trend. 'Nederland is wel efficiënter geworden. Het aandeel circulaire bedrijven ten opzichte van niet-circulaire bedrijven is zes procent. Dat is niet erg veel, maar dat aantal is wel toegenomen.'

Beluister ook | 'Nederland kan met klimaatkennis andere landen helpen'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen