Duurzaamheid26 okt '21 13:02

ABP bouwt beleggingen fossiel af

Auteur: BNR Webredactie

Het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns. Het pensioenfonds doet dit naar aanleiding van diverse verontrustende klimaatrapporten die recent verschenen. ABP wil zijn beleggingen in olie- en gassector en de kolenbranche stapsgewijs verkopen. 'Het gaat niet goed met het klimaat', zegt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann.

Urgentie recent rapport

'We hebben het laatste jaar veel gesprekken gevoerd met deelnemers, werkgevers en maatschappelijke organisaties, waaronder ABP Fossielvrij, maar veel is bepaald door het recente rapport van het VN-klimaatpanel dat de noodklok luidt. Het gaat niet goed met het klimaat.'

'We hebben voor de zomer aangegeven dat de ambitie omhoog moet, dit is het resultaat, deze koerswijziging vinden we echt noodzakelijk. Wat we zien is dat de klimaatverandering zo snel gaat dat we in 2030 met een opwarming van anderhalf procent het maximum bereiken. Het gaat niet snel genoeg, we verleggen de koers om die versnelling voor elkaar te krijgen bij bedrijven die klimaatneutraal produceren.'

Als derde factor noemt Wortmann dat het ABP ziet dat bij een verkoop van deze deelnemingen het rendement van het fonds gelijk blijft. 'Want dat is belangrijk voor onze deelnemers.'

Luister terug | Pensioenfondsen verliezen miljarden aan fossiele beleggingen

Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds. Het fonds gaat ervan uit dat dit besluit geen negatief effect op het langjarig rendement zal opleveren. FD-journalist Martine Wolzak denkt niet dat dit de aandelenkoers van Shell ernstig zal schaden: 'Het plukje dat ABP van Shell heeft is niet groot.'

Luister terug | Beleggerspanel over verdubbeling beleggingen ABP in Shell

Precedentwerking

Wel denkt Wolzak dat de stap op den duur gevolgen kan hebben naarmate steeds meer grote beleggers uit olie, gas en kolen stappen. ABP staat daarin niet alleen - eerder trok pensioenfonds PNE zich terug uit deze sectoren en ook internationaal doen steeds meer grote pensioenfondsen dat. 'Het is in eerste instantie een enorm signaal hoe grote eindbeleggers, langetermijnbeleggers, nu tegen deze sectoren aankijken.'

Luister terug | Veel Nederlandse pensioenfondsen niet duurzaam

Andere strategie

Eerder zetten institutionele beleggers in op het entameren van veranderingen via de bestuurstafels, ABP lijkt nu van die strategie af te stappen: 'De fondsen denken bij olie, gas en kolen aan de bestuurstafel weinig meer te kunnen veranderen, ze willen die inzet gaan verschuiven naar andere sectoren. ABP belegt meer dan 500 miljard, daar zitten veel andere bedrijven tussen die intensief gebruik maken van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, de luchtvaart en de auto-industrie.'

Als grote institutionele aandeelhouder kan ABP dan in gesprek gaan met het bedrijf op de aandeelhoudersvergadering en vragen wat het doet om te verduurzamen, in beleggersjargon: engagement.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen