Duurzaamheid2 dec '21 16:13

Waterbedrijven vrezen drinkwatervervuiling bij boringen naar aardwarmte

Auteur: BNR Webredactie

Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater. Ze vrezen vervuiling, omdat er vergunningen worden verleend aan energiebedrijven om in drinkwatergebieden te speuren naar aardwarmte. Wanneer er wordt geboord naar aardwarmte, kunnen er chemicaliën in het grondwater terechtkomen dat is bestemd voor de drinkwatervoorziening, zo waarschuwen de drinkwaterbedrijven.

Drinkwaterbedrijven vrezen dat de waterkwaliteit in gevaar komt, omdat de bodem steeds intensiever wordt gebruikt.
Drinkwaterbedrijven vrezen dat de waterkwaliteit in gevaar komt, omdat de bodem steeds intensiever wordt gebruikt. (ANP / Flip Franssen)

In 2017 is bij wet verboden om nieuwbouw aan te sluiten op aardgas. Als alternatief worden veel vergunningen afgegeven voor het boren naar aardwarmte (geothermie). Door de landelijke energietransitie is het aantal aanvragen voor nieuwe energievormen flink gestegen. De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn bang dat de waterkwaliteit in gevaar komt, mede doordat de bodem steeds intensiever wordt gebruikt.

Chemicaliën

Voor geothermie wordt honderden meters en soms zelfs een paar kilometer diep geboord. Het water dat wordt gebruikt voor drinkwater ligt veel minder diep. De drinkwaterbedrijven vrezen dat bij het boren natuurlijke chemicaliën uit de ondergrond met het drinkwater mee naar boven komen. Bij een mogelijke lekkage van de boorgangen zou het water vervuild kunnen raken, waardoor die voorraad niet meer bruikbaar is.

De provincies en drinkwaterbedrijven hebben begin oktober al een rapport en een brandbrief naar het kabinet gezonden. De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen donderdag ook aandacht voor een goede bescherming van de toekomstige watervoorraden bij de Tweede Kamer.

Zorgvuldig boren

Herman Exalto, verantwoordelijk voor aardwarmte bij staatsbedrijf Energie Beheer Nederland, snapt de zorgen van de drinkwatersector, maar stelt tegelijkertijd dat de boorwerkzaamheden op een verantwoorde manier gebeuren. ‘Als je naar aardwarmte boort, moet je dat heel zorgvuldig doen. Je gaat natuurlijk niet dwars door een drinkwaterreservoir heen boren. Die aardwarmte zit op twee tot drie kilometer, drinkwater op honderd tot tweehonderd meter. Die zaken kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Er is in Nederland ook duizenden keren naar aardgas geboord, ook in de buurt van drinkwatergebieden. En dat werkt ook prima.’

Luister ook | Energiesector oneens met rapport Rekenkamer warmtewinning

Toezicht

Exalto is het er niet mee eens dat de vergunningen voor geothermie-projecten te makkelijk verleend zouden worden. ‘Er wordt altijd heel nauwkeurig gekeken of een vergunning kan worden toegekend. Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet er op toe dat er geen gevaar kan optreden.’

Exalto roept op dat de energie- en de drinkwatersector met elkaar blijven praten. ‘We hebben naast de stijgende behoefte aan drinkwater ook duurzame warmtebronnen nodig om onze huizen te verwarmen. Dus laten vooral samen blijven optrekken.’


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen