Duurzaamheid17 dec '21 05:45

'Coalitieakkoord beter voor milieu dan gevraagd'

Auteur: BNR Webredactie

Net als klimaatakkoord van drie jaar geleden, zijn de milieuplannen van de coalitie een doorbraak. Dat zegt Ed Ed Nijpels, VVD-prominent en voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. 'Er worden hele scherpe doelstellingen geformuleerd', zegt Nijpels in gesprek met BNR.

Één van die doelstellingen is 60 procent CO2-reductie waar 35 miljard euro gereserveerd. 'Met dit pakket aan voorgestelde maatregelen doet Nederland mee in de Europese top', zegt Nijpels. ‘Als je je realiseert dat we in anderhalf jaar tijd 80 miljard euro hebben uitgegeven voor de coronacrisis, dan valt 35 miljard euro over tien jaar best wel mee. Bij klimaat horen investeringen. Heel veel geld zal ook terugverdiend worden of uiteindelijk leiden tot lagere energieprijzen.’

(ANP)

Luister ook | Oppositie veegt vloer aan met nieuwe regeerakkoord

Bindende afspraken

Met de grootste uitstoters van CO2 worden bindende afspraken gemaakt voor een plafond, staat in het regeerakkoord. ‘Dat is een aanscherping op wat we al hadden afgesproken in het klimaatakkoord. De VNO-NCW gaf een positief commentaar over het regeerakkoord, inclusief de klimaatregelen. Ik denk dat de kritiek dus wel mee zal vallen. Er wordt ook heel veel geld beschikbaar gesteld om de industrie te laten vergroenen.’

Ook staat in het akkoord dat het verbranden van bomen wordt ‘afgebouwd’ en dat er ‘hoogwaardig wordt ingezet volgens de cascaderingsladder’. Nijpels: ‘In Nederland worden geen bomen in centrales gestookt. Wat in Nederland wordt gestookt zijn de resten vanuit het bos en bijvoorbeeld houtpallets. Hout gebruiken voor verbrandin is onverstandig, wij vinden dat je hout of houtresten zo hoogwaardig mogelijk moet inzetten. Bovenaan de cascaderingsladder staat dat hout gebruikt zou moeten worden als grondstof, bijvoorbeeld voor de chemische industrie, zodat andere stoffen die CO2 uitstoten niet gebruikt hoeven te worden.’

Lees ook | 'Coalitieakkoord weinig samenhangend'

Nieuwe minister klimaat en energie

Er komt een nieuwe minister voor klimaat en energie. ‘Wat ik hoop is een buitengewone minister die doorpakt en niet bang is om op te treden en ruzie te maken. Ik blijf zelf graag toezicht houden, maar voor het ministerschap moet je jonge, nieuwe talenten inschakelen.’


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen