Duurzaamheid1 feb '22 12:59

PBL: Kabinet moet circulaire economie meer stimuleren

Auteur: BNR Webredactie

Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor een 'kabinetsbrede aanpak' en ook meer drang en dwang om de kringloopeconomie verder op weg te helpen. Alleen inzetten op meer recyclen, is niet genoeg. Dit concludeert het CPB in haar publicatie Voortgangsbericht Circulaire Economie.

'Het afgelopen jaar is het aandeel circulaire bedrijven niet toegenomen, er zijn allerlei regelingen van de overheid waarbinnen het aandeel circulair niet is toegenomen', zegt onderzoeker Aldert Hanemaaijer van het PBL. 'In dat opzicht kun je zeggen dat het gestabiliseerd is ten opzichte van een jaar geleden.'

Luister terug | MVO: Vergroening Nederlandse economie verloopt te traag

Niet vrijwillig

Volgens Hanemaaijer heeft de Nederlandse overheid tot nu toe ingezet op vrijwillige instrumenten, maar is de klimaatneutrale ambitie te groot hiervoor. 'Onze ervaring is dat je daar niet alleen komt met vrijwillige afspraken, daar heb je meer verplichtende instrumenten voor nodig.' Hanemaaijer denkt dan aan het beprijzen van milieuschade en een andere normering. 'Zolang dat niet gebeurt staan circulaire initiatieven met 2 of 3 - 0 achter.'

Ketenaanpak

Hanemaaijer pleit ook voor een ketenaanpak: 'Je moet de keten stimuleren, dat is op zich nieuw. Klimaatbeleid is gericht op emissies uit de schoorsteen, daar is de financiering ook op gericht: emissiereductie'. Volgens de onderzoeker is het belangrijk dat de overheid een gelijk speelveld creëert voor bedrijven die zich richten op de circulaire economie. 'Die staan met de bestaande wet- en regelgeving op achterstand. Het systeem en het beleid zijn ingericht op bedrijven die lineair functioneren.'

Luister terug | De transitie naar een duurzame en inclusieve economie stagneert


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen