Duurzaamheid15 feb '22 17:31

'CO2-heffingen moeten omhoog met nieuwe berekeningsvorm'

Auteur: Remy Kock

De CO2-heffingen moeten met 25 tot 50 procent omhoog, dat blijkt uit het onderzoek naar de risico’s van klimaatverandering waarop econometrist Stan Olijslager promoveert. Hij onderzocht een nieuwe manier om klimaatveranderingsrisico's te berekenen en kwam tot de conclusie dat de heffingen flink omhoog moeten.

'Op dit moment wordt klimaatverandering vanuit economisch oogpunt op een bepaalde manier in beeld gebracht', stelt Olijslager. 'Je voegt daarbij een economisch- en een klimaatmodel samen. Daarnaast maak je aannames over toekomstige klimaatschade, en het doel daarbij is eigenlijk om te becijferen wat de maatschappelijke kosten zijn van CO2-uitstoot. Dat is belangrijk om te weten, omdat als je daar als beleidsmaker iets aan wil doen, je waarschijnlijk een CO2-belasting in wil voeren, en die wil je natuurlijk ook gelijk hebben aan de maatschappelijke kosten van uitstoot om te zorgen dat bedrijven ook écht hun uitstoot gaan reduceren.'

9 februari 2022, WEISWEILER, DUITSLAND - Uitzicht op Elektriciteitscentrale Weisweiler. ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver
9 februari 2022, WEISWEILER, DUITSLAND - Uitzicht op Elektriciteitscentrale Weisweiler. ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver

Luister ook | CDA wil bindende klimaatafspraken met grootste uitstoters

Olijslager legde de resultaten van zijn onderzoek naast de manier waarop Nederlanders zich verzekeren tegen grote risico's. 'Bij een dure auto vindt iedereen het bijvoorbeeld logisch dat er een dure verzekering wordt afgesloten, maar bij het klimaat zou je dezelfde redenering kunnen gebruiken. Voor onze maatschappij is het echt een groot probleem, want je wil met de toekomst van de economie geen risico's nemen. En in dit geval is het synoniem van verzekeren dat je meer CO2 gaat reduceren, zodat je minder risico gaat lopen met het klimaat en hoge temperatuursstijgingen.

Omhoog ermee

Een van de conclusies uit het onderzoek van Olijslager is dat de CO2-heffingen flink omhoog mogen. 'Als je heel weinig weet over het klimaat - en dat is specifiek voor het klimaatprobleem ten opzichte van andere problemen - dat je nú een keuze moet maken. Dat is het lastige. De risico's zijn enorm groot.'

Luister ook | 'Vooruitzichten KLM zijn niet gunstig'

Overzicht klimaatrapport VN van belangrijkste klimaatrisico's bij stijging wereldtemperatuur naar 1,5 of 2 graden. ANP INFOGRAPHICS
Overzicht klimaatrapport VN van belangrijkste klimaatrisico's bij stijging wereldtemperatuur naar 1,5 of 2 graden. ANP INFOGRAPHICS (ANP Infographics)

Volgens Olijslager is het dan ook verstandig om eerder een negatief klimaatscenario te pakken dan een positief scenario. 'Het liefst wil je ze allebei meepakken, maar je wil mee gewicht toedelen aan het slechte scenario. Dat is risicomijdender. Het is een gedrag-economisch feit dat mensen risicomijdend zijn, en dan zijn mensen bereid om meer te betalen.'

Betalingsbereidheid

De aankomend promovendus denkt dan ook dat Nederlanders geen problemen hebben met een hogere CO2-belasting. 'De klimaatonzekerheid is een extra reden om iets meer te investeren op wereldwijde schaal.' Olijslager haalt daarbij de modellen en scenario's van het RIVM aan, die Nederlanders in het begin van de coronacrisis over het algemeen beschouwden als voorspellingen, terwijl het eigenlijk aannames waren. 'Eigenlijk zeg je dat je het niet precies weet, ondanks dat je het meest waarschijnlijke scenario meeneemt als 'voorspelling', maar het belangrijke is juist dat je alle andere scenario's in beschouwing neemt. Dat geldt voor zowel het economische als het klimaatmodel, beide zijn aannames die je moet meenemen.'

Gerelateerde artikelen