Duurzaamheid13 apr '22 06:01

VVD en D66 willen meer inzetten op waterstof

Auteur: BNR Webredactie

VVD en D66 willen meer vaart maken met de productie van waterstof. De twee coalitiepartijen willen ambitieuzere doelen, meer duidelijkheid over de toekomst van waterstof in Nederland en meer regie 'vergelijkbaar met de Deltawerken', zo schrijven ze in een nieuw plan. Het voorstel is concreter dan de plannen die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord.

Lees ook | 'Waterstof biedt meer kansen dan Den Haag denkt'

Momenteel is het doel om in 2030 3 tot 4 gigawatt (GW) energie uit waterstof te kunnen produceren. Dat kan volgens de partijen worden opgeschroefd naar 8 GW. Daarbij moet nog 4 GW aan groene waterstof geïmporteerd worden uit met name België en Duitsland, stellen de partijen. Daarvoor moeten 'de randvoorwaarden op het gebied van wet- en regelgeving en infrastructuur op orde zijn'.

Voor industrie en transport

De waterstof moet volgens de partijen gebruikt worden voor sectoren die nu veel fossiele brandstoffen verstoken, vooral 'de zware industrie en het zware transport'. VVD en D66 zeggen dat er ook meer duidelijkheid moet komen over de infrastructuur zodat die afnemers bereikt kunnen worden. Een deel van de bestaande gasinfrastructuur kan daarvoor benut worden.

Podcast | De gaskraan dicht? Dit is het groene alternatief

Er moet dit jaar nog een subsidieregeling opgetuigd worden zodat die komend voorjaar kan ingaan, stellen de partijen voor. Een 'substantieel deel' van de 15 miljard euro die in het coalitieakkoord is vrijgemaakt voor hernieuwbare energiedragers moet besteed worden aan waterstof.

Alternatief voor fossiele brandstoffen

Zolang de waterstof duurzaam geproduceerd wordt, en dat is wel het idee van de partijen, is dit een groen alternatief voor fossiele brandstoffen. VVD en D66 vinden dat er speciale windmolenparken op zee gebouwd moeten worden die alleen maar waterstof produceren. De productiefaciliteiten daarvoor zou volgens de partijen ook op zee ingericht kunnen worden in de vorm van zogenoemde offshore elektrolyse.

In hoeverre de plannen financieel en technisch haalbaar zijn, blijkt niet direct uit het plan. Er is wel over gesproken met onder andere TNO, de Gasunie en 'marktpartijen', waaronder energieproducenten. Met 8 GW zou de waterstofproductie de geplande productie van windenergie op zee (11 GW in 2030) naderen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen