Duurzaamheid13 jun '22 10:23

VVD: Stikstofmodellen en methoden niet onomstotelijk vast

Auteur: BNR Webredactie

De VVD nam dit weekend nipt een motie aan die de stikstofplannen van het kabinet afkeurt. De motie werd gesteund door 51 procent van de congresgangers. Het geeft aan hoe verdeeld de partij is. Tegelijk wil VVD-minister Van der Wal van Stikstof de plannen niet aanpassen. We keuren het beleid niet af, we geven er richting aan, zegt Mirjam Nelisse, VVD-Statenlid in Zuid-Holland en indiener van de motie.

De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink.
De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink. (ANP/ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten)

Nelisse vindt niet dat de congresgangers het huidige beleid hebben afgekeurd, maar zegt 'dat we richting geven aan een nadere invulling'. De brief van de minister is volgens het Statenlid 'op hoofdlijnen en die moet nog nader uitgewerkt en ingevuld worden. Wij hebben daar met de motie richting aan gegeven en die is gesteund door 51 procent van de VVD-leden op het congres. Het is een oproep aan de Tweede Kamerfractie dus de bal ligt nu bij de Tweede Kamerfractie, die moet nu aan de slag'.

Lees ook | Stikstofplannen verhitten gemoederen

CDA en CU

Nelisse denkt niet dat de VVD daar alleen in staat en verwacht wel degelijk steun in de Kamer. 'Ik hoor inmiddels ook geluiden bij het CDA en de ChristenUnie dat ze 30 procent verminderen van de veestapel echt te rigoureus vinden.' Ze heeft dan ook goede hoop dat er een meerderheid voor komt en dat er verandering op stapel staat.

Niet onomstotelijk

Het grootste bezwaar tegen de plannen vat Nelisse samen in drie punten. In de eerste plaats vinden de indieners dat de metingen en de modellen 'niet onomstotelijk vast staan'. 'Daar is wat gedoe over, ook door wetenschappelijke commissies en op sommige plekken is een tot honderd procent afwijking van de resultaten'. Nelissen vindt dat te groot om daar onteigeningsbeslissingen op te baseren.

Lees ook | LTO: stikstofplannen kunnen echt niet

Innovatie

Op de tweede plaats vinden de congresgangers dat het beheer van de natuur 'onvoldoende' wordt meegenomen. 'Op heide kun je de stikstofdeposities wel verminderen, maar je zult toch ook moeten afplaggen of begrazen om het in stand te houden anders komen er bomen.'

Als derde punt noemt Nelisse innovatie. 'Er wordt nu heel erg gekeken naar vermindering van de veestapel door opkoop en onteigening. Er zijn inmiddels ook innovatie die gebruik maken van bijvoorbeeld mestscheiding of voorkomen van urine en mest die bij elkaar komen zodat je niet hoeft te snijden in de veestapel, maar wel een sterke reductie kunt plaatsvinden.'

Lees ook | 'Ondernemers teleurgesteld in VVD'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen