Duurzaamheid6 jul '22 11:27

'Waterstoffabriek Shell is goede eerste stap'

Auteur: BNR Webredactie

Shell gaat een waterstoffabriek bouwen op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Naar eigen zeggen wordt de 'Holland Hydrogen I' de grootste groene waterstoffabriek van Europa, naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel. 'Een goede eerste stap', zegt hoogleraar Future Energy Systems Ad van Wijk van de TU Delft.

Wanneer de installatie gereed is, zal de fabriek 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag produceren. De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell. Financiële details zijn er niet gegeven, volgens het FD gaat het om een investering van een miljard euro.

Hoogleraar Van Wijk verwacht dat de komende jaren meer van dit soort projecten zullen komen. '200 megawatt is groot, maar op de schaal van de transitie die gemaakt moet worden is het slechts een stap'.

(Port of Rotterdam)

Groen

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Bij de productie van groene waterstof komen geen broeikasgassen vrij.

De groene waterstof gaat de grote Shell-raffinaderij in Pernis bevoorraden via de HyTransPort-pijpleiding. In de raffinaderij wordt daardoor een deel van het zogenoemde grijze waterstofgebruik vervangen, waarmee de productie van onder meer benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Ook kan de groene waterstof gebruikt worden voor vrachtwagens die op waterstof rijden om zo te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

Volgens Marjan van Loon, president-directeur van Shell, kunnen op termijn dagelijks 2300 vrachtwagens dagelijks gebruik maken van de waterstof uit deze fabriek. 'We hebben al die vrachtwagens nog niet, in eerste instantie wordt de waterstof ingezet in de raffinaderij in Pernis', zegt Van Wijk.

Cruciaal voor Shell

'Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energieoplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn', zegt Shell-bestuurder Anna Mascolo in een toelichting. 'Hernieuwbare waterstof speelt een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst en dit project is een belangrijke stap om dat potentieel te benutten.'

In de Rotterdamse haven zijn meer waterstofprojecten gaande. Waterstof wordt gezien als een schone vervanger van aardgas bij industriële processen. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam heeft gezegd dat de haven een internationaal knooppunt zal worden voor de productie, import en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa.

Naast het verlagen van de uitstoot kan waterstof ook helpen bij het tegengaan van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Onlangs werd nog bekend dat het kabinet 750 miljoen euro beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van een transportnetwerk voor duurzaam geproduceerde waterstof. Nederland hoopt een spilfunctie te gaan vervullen op de internationale markt voor groene waterstof.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen