Duurzaamheid6 jul '22 12:36

Bioboeren: 'Minder vee, meer boeren'

Auteur: BNR Webredactie

De voedselproductie in Nederland en zaken als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding hoeven elkaar niet te bijten. En dat kan met minder stikstofuitstoot en zonder het gebruik van kunstmest. Dat staat in het tienpuntenplan dat 2500 biologische, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren woensdag overhandigen aan landbouwminister Henk Staghouwer en stikstofminister Christianne van der Wal.

De Drijvende Boerderij of Floating Farm in Merwede4Havens in Rotterdam West Delfshaven
De Drijvende Boerderij of Floating Farm in Merwede4Havens in Rotterdam West Delfshaven (ANP / Hans van Rhoon)

Portee van het verhaal, en dat al jaren, is dat een langetermijnvisie nodig is om de problemen in de landbouw zoals de stikstofproblematiek op te lossen. Het ontbreken van die visie is volgens de bioboeren een belangrijke oorzaak van de huidige maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren. 'We zijn met elkaar in staat een fantastische toekomst te bouwen. We moeten stoppen met sturen op enkele maatregelen, maar echt in het systeem ingrijpen', zegt bestuurslid Geert van der Veer van Caring Farmers, één van de organisaties die het plan ondertekent.

Volgens Van der Veer laten bioboeren zien 'dat het kan en hoe het kan. Je kunt starten. Wat ons betreft gaan we samenwerken met die boeren die willen. Het kan'. In het tienpuntenplan staat onder meer dat een boer niet meer vee moet houden dan hij kan voeden met zijn eigen grond - een circulaire benadering. Betekent dat minder vee? 'Als je een aantal dossiers met elkaar gaat combineren, en je kijkt wat ik er als boer aan kan bijdragen, dan komt die grond automatisch naar boven, en dat betekent minder vee. Er wordt op heel veel verschillende bedrijven aan die gesloten kringloop gewerkt'.

Eenzijdige focus

'Er wordt nu op één dossier gefocust, stikstof. Kijk nou integraal naar elke boerderij, biedt perspectief aan alle boeren. We moeten dingen gaan belonen die nu buiten beschouwing worden gelaten zoals schone lucht, schoon water en landschap'. De plannen zouden moeten leiden tot kleinere boerenbedrijven met minder vee, en tegelijkertijd naar juist meer boeren: gestreefd wordt naar 60.000 boeren. 'Dat zijn er meer dan er vandaag de dag zijn'.

Volg in dit liveblog de jongste ontwikkelingen rond de boerenacties en de stikstofprotesten

Ook de consument moet een stap maken. 'We moeten als consument bereid zijn te betalen voor de diensten die de boeren gaan leveren zoals schone lucht, schoon water en een beter landschap. Met btw-maatregelen is die prijs voor elke consument bereikbaar en komt het geld bij die boer terecht.' Schaalverkleining betekent volgens Van der Veer dus niet dat de boer financieel hoeft in te leveren, hij wordt alleen nu voor zaken betaald die voorheen niet beprijsd werden.

Omslag

Het is volgens de ondertekenaars de hoogste tijd voor een 'noodzakelijke omslag' - in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en in de wet- en regelgeving. Daarnaast moet worden gezorgd dat duurzaamheid daadwerkelijk loont. 'Voor de gezondheid van mens en planeet moet veel vaker gekozen worden voor plantaardige productie en consumptie. Dit alles zorgt voor een transitie in de landbouw: van een landbouw gericht op maximalisatie van productie met hoge bijkomende maatschappelijk kosten, naar een herstellende, toekomstbestendige landbouw', schrijven de ondertekenaars van het plan.

Het tienpuntenplan is onder meer ondertekend door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Het plan heeft ook de steun van instanties en organisaties als Bionext, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting Demeter en de Triodos Bank.

Document: groenboerenplan-juli-2022.pdf


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen