Duurzaamheid11 jul '22 14:29Aangepast op 11 jul '22 16:00

Andere zienswijze nodig om energietransitie te redden

Auteur: Remy Kock

Een nijpend tekort aan technici zorgt ervoor dat de energietransitie in gevaar komt. Er zijn niet genoeg mensen om zonnepanelen en warmtepompen te installeren. En dat terwijl de branche al te maken heeft met materiaaltekorten, lange leveringstijden en prijsstijgingen. 'Een gigaprobleem', zo stelt Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra.

(ANP / Hollandse Hoogte / Stijn Rademaker)

'Ik heb al vaker gesteld dat we als sector te maken hebben met een kwantitatief tekort én een kwalitatief tekort. In onze sector - die 125.000 mensen telt - hebben we een tekort aan 20.000 vaklieden, die we vandaag nog aan het werk zouden kunnen zetten. Dat aantal loopt - bij onveranderd beleid - de komende periode op naar 40.000. En ik zie het beleid nog niet veranderen.'

Lees ook | Vraag naar warmtepomp neemt fors toe door oorlog in Oekraïne

En dat steekt, aldus Terpstra, die juist vindt dat het teloorgaande beroepsonderwijs een urgent agendapunt zou moeten zijn. 'Maar daarmee hebben we de vacatures van vandaag nog niet ingevuld. Ook hebben we te maken met het feit dat veel installatiebedrijven zeggen van 'vroeger was ik installateur, maar nu doe ik ook installatiewerk'. Dus het installatiewerk an sich is heel snel aan het veranderen, en dat betekent ook dat de medewerkers - de 150.000 - meegenomen moeten worden in die ontwikkeling.'

Duurzaamheid

Volgens Terpstra zit de sector ook in de knel met de duurzaamheidsthema's. 'Het zijn eigenlijk dé toekomstmakers, dus de hele energietransitie moet via de installatietechniek gerealiseerd worden, dus die 150.000 medewerkers als het ware opgeschaald moeten worden, of zelfs omgeschoold moeten worden in de richting van de nieuwe duurzame technieken.'

Lees ook | 'Het werk is er wel, maar de producten zijn er niet'

En dat maakt de sector alleen maar interessanter, zo vindt Terpstra. '70 procent van de huidige instroom komt al vanuit de zij-instroom. Dat zijn mensen die vanuit andere vakgebieden hun eerste certificaten van erkenning binnen proberen te krijgen, en die raken geïnspireerd vanuit de gedachte dat dit de sector is waarin de toekomst wordt gemaakt. Die willen dus niet alleen een goede boterham verdienen, maar ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving.'

Andere zienswijze

Ook roept Terpstra op om vanuit de sector op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. 'We moeten niet alleen meer kijken naar de tekorten bij een bedrijf, maar we moeten het juist hebben over een tekort van de sector. Misschien moeten we het wel helemaal niet erg vinden dat er een grotere mobiliteit is binnen de sector, van mensen die van het ene bedrijf naar het andere springen. Dan blijven ze wel behouden in de sector.'

Lees ook | Kabinet: hybride warmtepomp vanaf 2026 verplicht bij vervanging cv

Terpstra vervolgt: 'Hoe meer je investeert in de werknemer, hoe groter de betrokkenheid en affiniteit ten opzichte van het bedrijf en sector uiteindelijk zullen zijn.' Ook denkt Terpstra dat de keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt met betrekking tot personeelsbeleid in onvoldoende mate opbrengst met zich mee hebben gebracht. 'Dus op systeemniveau zijn er enorme programma's opgetuigd, en uiteindelijk zie je dat de instroom in het technische onderwijs ook dit jaar weer afneemt. Dus wát er ook gebeurt, we krijgen het niet voor elkaar om het te doen op de wijze zoals we het graag zouden willen. Dus misschien moeten we er nu op een onorthodoxe wijze naar gaan kijken.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen