Duurzaamheid15 jul '22 16:02

Kabinet trekt alvast half miljard uit voor stikstofplannen provincies

Auteur: Rosanne Peters

Het kabinet trekt alvast 504 miljoen euro uit voor 45 versnellingsvoorstellen van provincies om de stikstofuitstoot te verminderen en de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Dat meldt minister Christianne van der Wal vrijdag aan de Tweede Kamer.

Met de versnellingsplannen moeten gebiedsplannen eerder kunnen starten. Uiterlijk in juli 2023 moeten de plannen af zijn en kan de uitvoering beginnen.

Minister Van der Wal heeft de provincies dit voorjaar gevraagd om met deze versnellingsvoorstellen te komen. Provincies, waterschappen en terreinbeheerders konden deze voorstellen doen als er in gebieden al plannen waren om stikstof terug te dringen. Het kabinet heeft de versnellingsvoorstellen getoetst op onder andere doelmatigheid en draagvlak. Nu komt er dus 504 miljoen euro uit het transitiefonds Landelijk Gebied, waar 24 miljard in zit, eerder beschikbaar zodat provincies aan de slag kunnen met deze plannen.

( ANP / Hollandse Hoogte / Guus Schoonewille)

PAS-melders

De plannen bevatten ook voorstellen waarmee de zogenoemde PAS-melders mogelijk sneller een nieuwe vergunning kunnen krijgen. Het kabinet gaat daar met provincies mee aan de slag en trekt daar nu 250 miljoen euro voor uit.

PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid van bijvoorbeeld een uitbreiding. Het zijn veelal ondernemers die tussen 2015 en 2019 ten onrechte een vergunning hebben gekregen op basis van een schatting van de stikstofbelasting van hun bedrijf op de natuur. Drie jaar geleden verbood de Raad van State het programma, waarna het kabinet heeft toegezegd dat deze bedrijven uiterlijk in 2025 een natuurvergunning krijgen.

Verschillende sectoren

Het kabinet benadrukt dat in de gebiedsprocessen ook een bijdrage wordt verwacht van onder meer de industrie, mobiliteit en de lucht-, zee- en scheepvaart. Verder moeten leefbaarheid en een economisch perspectief voor het platteland deel uitmaken van de gebiedsplannen.

Minister Van der Wal komt na de zomer met een brief over de eerder aangekondigde Ecologische Autoriteit. Deze onafhankelijke organisatie moet nog ingericht worden maar zal de maatregelen in de gebiedsplannen van de provincies gaan beoordelen.

Lees ook | Adriaansens: 'Bijdrage boeren en industrie aan stikstofprobleem is evenredig'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen