Duurzaamheid18 aug '22 20:10

Waarom gas pompen uit de Noordzee (g)een slim idee is

Auteur: Remy Kock

De afgelopen jaren rustte er een taboe op, maar het aanboren van gas in de Noordzee lijkt een steeds realistischer onderwerp te worden nu de noodzaak om onafhankelijk te worden van Russisch gas steeds groter wordt. Bijkomend voordeel: de hoge gasprijzen maken Noordzeegas economisch zeer aantrekkelijk.

Het kabinet is zich ook bewust van de grote hoeveelheid gas onder de Noordzeebodem, en kondigde vorige maand al aan te werken aan een 'versnellingsplan', waarmee het makkelijker moet worden voor bedrijven om te boren op bestaande én nieuwe gasvelden. En dat is een goede stap voorwaarts, zo denkt energie-expert Jilles van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. 'Nederland is namelijk een gasimport land geworden', zo stelt hij. 'We importeren heel erg veel gas sinds vier jaar. Maar je kunt beter in Nederland geproduceerd gas gebruiken dan geïmporteerd gas.'

Beter voor Nederland

En daar heeft Van den Beukel meerdere argumenten voor. Enerzijds het financiële aspect, omdat de inkomsten dan direct richting de staatskas zouden vloeien, en anderzijds de leveringszekerheid.

Volgens Van den Beukel is het ook stukken beter voor het klimaat. 'De totale carbon footprint van Nederlands gas is veel lager dan van geïmporteerd gas', stelt hij, waarbij het ook niet uitmaakt of het via een pijpleiding komt of lng is. 'Dat scheelt 30 tot 50 procent over de gehele keten gezien.'

Hoeveelheid

En er is heel veel te winnen in de Noordzee, vervolgt hij. Van den Beukel denkt dat er nog zo'n 100 miljard kuub gas onder de bodem ligt. 'Afhankelijk van of de Nederlandse regering het makkelijker maakt om te winnen, want met name vergunningen duurden in Nederland lang om aan te vragen.'

Een enorme kans dus, al ziet klimaatwetenschapper en directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Han Dolman, dat anders. 'Het líjkt op een enorme kans, maar ik heb die argumenten vaker gehoord. Ik vind het gelegenheidsargumenten.'

Crisis

Dolman stelt dat de vraag naar gas niet bepalend moet zijn in de situatie, waarbij hij tevens pleit om de vraag juist terug te brengen. 'Dus niet lukraak gas uit andere plekken proberen te halen, zoals de Noordzee, maar de vraag reduceren. Als je dan een versnelling wil bewerkstelligen, zoals het VVD-Kamerlid wil, versnel dan een transitie.'

Volgens Dolman wordt er nu te makkelijk in een soort reflex geschoten waarbij er direct wordt teruggegrepen op het aanboren van nieuwe gasbronnen. 'De Shells, de BP's en andere grote oliemaatschappijen zitten daar enorm op te wachten.'

Kickstart

Als het aan Dolman ligt, gebruikt de Nederlandse overheid de krapte op de gasmarkt als een soort van kickstart om de energietransitie een extra zetje te geven. Hij krijgt daarin deels bijval van Van den Beukel, die een versnelde energietransitie zeker toejuicht, maar tevens benoemt dat Nederland ook een beperkt aantal broeikasgassen heeft dat nog uitgestoot kan worden. 'We hebben fossiele reserves genoeg om de aarde tien graden op te warmen, maar het is de vraag welke fossiele reserves we in de grond laten zitten. En dan laat ik liever kolen links liggen.'

Van den Beukel vervolgt: 'En dan heb ik liever dat we gas met een hoge uitstoot in de grond laten zitten, zoals gas uit Rusland, Qatar en Texas.' Hij benoemt daarbij ook dat Nederlands gas relatief weinig uitstoot oplever. 'Methaanlekkages van Nederlands gas zijn misschien tien procent van het gemiddelde van de wereld. We zijn het heus eens over het feit dat de strijd tegen fossiele brandstof gevoerd moet worden, maar voer die strijd aan de vraag-kant. Als je de vraag vermindert, is dat échte vooruitgang. Als je het aanbod voor de Westerse olie- en gasindustrie, werkt het eerder averechts. Zowel voor het klimaat als voor de betaalbaarheid.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen