Duurzaamheid4 okt '22 08:13

De Groot (D66) wil stalnormen invoeren: 'Stikstof is de roker van de natuur'

Auteur: BNR Webredactie

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot pleit voor strengere normen voor stallen. Dat, in combinatie met het afschaffen van de Nederlandse mestpositie in Europa moet het aantrekkelijker maken voor boeren om te stoppen. 'Het is vreemd dat elke industrie aan de beste technologie moet voldoen, maar niet een stal waar koeien staan.' D66 houdt vast aan 50 procent stikstofreductie in 2030 door het uitkopen van boeren. Ondanks dat het Planbureau voor de Leefomgeving gisteren liet weten dat het kabinet hiervan onrealistisch veel verwacht.

Stikstofminister Van der Wal bezoekt een stal.
Stikstofminister Van der Wal bezoekt een stal. (ANP / Jean-Pierre Jans)

Lees ook | 'Boeren op Schiermonnikoog wordt verraad verweten'

Niet marchanderen

'Het zou onverstandig zijn om te marchanderen met 2030', zegt de Groot. De Groot wijst op berichtgeving van het FD dat stelt dat de Nederlandse economie al 28 miljard euro schade heeft geleden 'door de onmogelijkheid om vergunningen af te geven in verband met stikstof'. 'Los van de natuur zullen we echt moeten doorpakken, ook voor de economie.'

Lees ook | PBL: Uitkoopregeling gerichter inzetten

Het Kamerlid onderschrijft de conclusies van het PBL dat dwang tot lange juridische procedures leidt en dat het kabinet onrealistische verwachtingen heeft van haar interventies, maar zegt erbij dat het PBL ook zegt 'dat het gericht beëindigen van veehouderijen effectief kan zijn voor verbetering en vergemakkelijking van vergunningverlening'. Hij wil daarom normen aanscherpen.

Over de dreigende slepende juridische procedures zegt hij dat dat de reden is 'dat we besloten om dat in beginsel vrijwillig te laten zijn'. 'Dat is echter eindig, in die gebiedsgerichte benadering, in de omgeving van natuurgebieden, zullen steviger gesprekken gevoerd moeten worden of een beter aanbod gedaan worden.'

Stalnormen

De Groot wil dat er breder gekeken wordt: 'Ga normen stellen aan stallen'. 'Het is vreemd dat elke industrie aan beste technologie moet voldoen, maar niet een stal waar koeien staan. De aantrekkelijkheid om te stoppen moet je verhogen. Daarbij komt ook dat de Europese uitzondering voor het Nederlandse mestbeleid waardoor we meer mest mogen rijden, eraf gaat. Dat zal de combinatie worden.'

Gevraagd naar de vermeende eenzijdige aanvliegroute van stikstofreductie in het hele dossier, maakt het Kamerlid de vergelijking met een rokende patiënt die bij de dokter komt met meerdere kwalen. De dokter zal die patiënt in eerste instantie adviseren om te stoppen met roken, en pas daarna te gaan werken aan gezondheid en meer beweging. 'Stikstof is de roker van de natuur'

Lees ook | PBL: verwachtingen kabinet uitkoopregeling boeren onrealistisch


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen