Duurzaamheid15 nov '22 16:50

'Extra inspanning grote industrie nodig om te verduurzamen'

Auteur: Bram van Eijndhoven

De grote industrie is in de afgelopen vier jaar nauwelijks klimaatvriendelijker gaan produceren. Met duurzame productiemethoden zouden de grootste uitstoters jaarlijks megatonnen aan uitstoot kunnen besparen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit.

'We zeggen niet dat de Nederlandse industrie het gemiddeld minder doet dan de industrie in andere Europese landen', verduidelijkt directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit Mark Bressers. 'We vergelijken de Nederlandse industrie met de beste 10 procent bedrijven in Europa, die het minste CO2 uitstoten per ton product. De afstand van de Nederlandse industrie tot deze Europese benchmarks is de afgelopen vier jaar nauwelijks kleiner geworden.'

Lees ook | Deelnemers klimaattop kijken met schuin oog naar G20

De emissieautoriteit meet de uitstoot van de industrie aan de hand van data het Europese emissiehandelssysteem. 'Nederlandse bedrijven moeten voor elke ton CO2 die ze uitstoten emissierecht betalen', aldus Bressers. 'Dat betekent dat we voor alle bedrijven bijhouden hoeveel CO2 ze uitstoten, maar ook hoeveel ze produceren. Door die cijfers elk jaar te verzamelen kunnen we dit beeld schetsen.'

Haalbaar

Dat de bedrijven nog te weinig vooruitgang realiseren in de transitie naar duurzame productiemethoden, heeft er volgens Bressers ook mee te maken dat het een lang proces is. 'We hebben klimaatdoelen voor 2030, en als een industrieel bedrijf verduurzaamt, gebeurt dat niet in kleine stapjes. Zo'n bedrijf maakt bijvoorbeeld één keer in de vier jaar een stop, waarin veel grote investeringen moeten plaatsvinden. De komende jaren is er nog ruimte voor één of twee stops, en dan zal het toch moeten gebeuren om die klimaatdoelen te gaan halen.'

Lees ook | 'Er moet tussen nu en zaterdag nog veel gebeuren op COP27'

Bressers gelooft dat de klimaatdoelen haalbaar zijn voor de Nederlandse industrie, al is het nog wel een lange weg te gaan. 'We zien dat de uitstoot vooral in coronatijd is afgenomen, maar daarna toch weer terugtrok. Het is ook een samenspel tussen overheid en bedrijven, bedrijven die verduurzamen hebben daar de juiste infrastructuur voor nodig. Dat is heel veel werk, het doel 2030 is niet onhaalbaar, maar als je de lijn van de afgelopen jaren doortrekt gaan we het niet halen. Dus is er extra inspanning noodzakelijk.'

Tata Steel in Velsen-Noord, één van de grootste vervuilers van Nederland.
Tata Steel in Velsen-Noord, één van de grootste vervuilers van Nederland. (ANP / Berlinda van Dam)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen