Duurzaamheid24 nov '22 11:01

'Meer druk op bedrijfsleven brengt klimaatdoelen niet dichterbij'

Auteurs: ANP en Jorn Lucas

Klimaatdoelen komen niet dichterbij als er meer druk op bedrijven wordt gezet. Sterker nog, dan zullen bedrijven juist ons land verlaten, denkt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Volgens de oppositie een signaal dat het kabinet te weinig doet om de klimaatdoelen te halen.

'Die bedrijven zullen vertrekken', denkt de minister die van mening is dat het kabinet juist een 'goed pad' heeft ingeslagen. Naast bestaande regels en subsidies is een onderdeel daarvan onder meer de afspraken die het kabinet wil maken met individuele grote vervuilers.

Klimaatdoelen komen niet dichterbij als er meer druk op bedrijven wordt gezet. Sterker nog, dan zullen bedrijven juist ons land verlaten, denkt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Volgens de oppositie een signaal dat het kabinet te weinig doet om de klimaatdoelen te halen.
Klimaatdoelen komen niet dichterbij als er meer druk op bedrijven wordt gezet. Sterker nog, dan zullen bedrijven juist ons land verlaten, denkt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Volgens de oppositie een signaal dat het kabinet te weinig doet om de klimaatdoelen te halen. (ANP / Peter Hilz)

SP en GroenLinks, en eigenlijk de voltallige oppositie is echter van mening dat het kabinet in feite de klimaatdoelen overboord zet, zegt Mark Beekhuis, BNR's klimaat- en energieverslaggever. 'Volgens die partijen gaat er veel geld naar multinationals voor verduurzaming en elektrificatie, maar is er weinig van terug te zien. Het kost veel maar levert weinig op, vinden zij.'

Lees ook | 'Jetten wil graag aan de knoppen zitten'

Daar hebben die partijen deels gelijk in, zegt Beekhuis. 'De Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving enkele weken geleden laat juist zien dat dat de industrie juist als enige sector wel enigszins op schema ligt. Maar alles bij elkaar is dat nog steeds niet genoeg volgens het het PBL.'

Duur belastinggeld

En dus zijn meer maatregelen nodig om de 60 procent CO2-reductie te halen, zegt ook GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. 'Erkent de minister dat er meer nodig is? Anders gaat er alleen duur belastinggeld naar grote bedrijven.'

Ook PvdD-Kamerlid Lammert van Raan wil dat er afdwingbare doelen worden verbonden aan de afspraken met individuele bedrijven. Renske Leijten van de SP noemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 'een flappentap'.

Lees ook | Energiewaakhond: Sneller afstappen van kolen om klimaatdoelen te halen

Volgens de minister zal het blijven drukken op bedrijven op termijn ervoor zorgen dat bedrijven juist zullen vertrekken uit Nederland. 'Als wij blijven drukken en pushen hebben we over een aantal jaar geen industrie meer, geen goed verdienvermogen meer en kunnen we de energietransitie niet meer doorvoeren.' Hiermee geeft de minister volgens GroenLinks aan dat het kabinet juist niks extra's wil doen.

Nooit eensworden

Het kabinet wordt het misschien wel nooit eens met GroenLinks, zei Adriaansens op de kritiek van Kröger. 'Want u denkt dat het wel kan met normeren. In mijn beleving hebben we het goede pad te pakken.' De minister benadrukt dat het bedrijfsleven het al zwaar heeft met de stikstofbeperkingen (waardoor bedrijven sommige groene ingrepen moeten uitstellen) en de hoge energieprijzen. 'Als wij blijven drukken en pushen, hebben we over een aantal jaren geen industrie meer. En dan hebben we ook geen goed verdienvermogen meer in Nederland, en dan kunnen we die transitie niet eens door', aldus de VVD-bewindsvrouw.

Later zei Adriaansens wel 'alles in het werk' te willen stellen om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet haalt die doelen waarschijnlijk niet met de bestaande maatregelen, dus wordt onderzocht wat er verder moet worden gedaan om genoeg CO2 te verminderen. In het coalitieakkoord heeft het kabinet gezegd de uitstoot van CO2 in 2030 met 60 procent te verminderen ten opzichte van 1990. 'Als uit rapportages blijkt dat we meer moeten doen, moeten we opnieuw kijken wat nodig is.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen