Duurzaamheid6 dec '22 13:46

'Nederland is gidsland op het gebied van klimaatrechtszaken'

Auteur: BNR Webredactie

De Urgenda-zaak, waarbij de Hoge Raad in 2019 bepaalde dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, krijgt internationaal navolging. 'We zijn in Nederland een gidsland op het gebied van klimaatrechtszaken', zegt Tim Bleeker in BNR Duurzaam.

'Urgenda was de eerste waarbij een bevel aan een overheid werd opgelegd om echt iets te gaan doen', zegt Tim Bleeker, studiecoördinator International Business Law: Climate Change & Corporations aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 'De koppeling met mensenrechten en klimaatverandering, wat nu haast een vanzelfsprekendheid is, werd toen verkend en ontdekt.' Nadien werd de uitspraak in het Engels vertaald en verspreid, en daar is inmiddels een heel netwerk omheen ontstaan. 'En dan zie je: veel daarvan begint in Nederland.'

Shell

Ook de rechtszaak die Milieudefensie in 2021 tegen Shell won, waarbij de rechter bepaalde dat de oliereus op korte termijn de uitstoot van CO2 verder moet terugdringen, is toonaangevend te noemen. 'Dat heeft al bredere werking, bedrijven snappen al dat ze niet meer niks kunnen doen. Het is ondenkbaar dat we de breed geaccepteerde temperatuurdoelstelling halen als bedrijven achterover kunnen leunen. Er zal veel vanuit bedrijven moeten komen, en je ziet al dat bedrijven in beweging komen.'

Lees ook | CDA-Kamerlid: 'Rijk moet fatsoenlijke deal maken met kolencentrales'

Bleeker meent dat recht een belangrijke rol zal spelen in het aansporen van bedrijven om stappen te zetten op het gebied van klimaatsverandering. 'Het is lange tijd zo geweest dat bedrijven erover praatten en er iets mee mochten doen als ze dat wilden, maar het heeft nu een harde juridische dimensie die afdwingbaar is. Daarmee is de vrijblijvendheid eraf.'

(Jethro Carullo)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen