Duurzaamheid2 jun '23 10:30

Huishoudens gebruiken meer, maar te weinig, hernieuwbare energie

Auteurs: Jorn Lucas en ANP

Het aandeel duurzame energie was in het afgelopen jaar 15 procent van het totale energieverbruik in ons land. Een jaar daarvoor was dat nog 13 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat percentage was te verwachten, maar valt ook tegen. 'Twee procentpunt meer, dat is op maandag wel en de rest van de week niet', zegt klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis.

Nederland doet het steeds beter als het gaat over het gebruik van schone energie. Vorig jaar kwam 15 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, tegen 13 procent een jaar eerder, zegt het CBS. Een goede tussenstand op weg naar 2030. Dan moet 27 procent van de stroom die we gebruiken groen zijn.
Nederland doet het steeds beter als het gaat over het gebruik van schone energie. Vorig jaar kwam 15 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, tegen 13 procent een jaar eerder, zegt het CBS. Een goede tussenstand op weg naar 2030. Dan moet 27 procent van de stroom die we gebruiken groen zijn. (ANP)

Een kleine stap vooruit dus, zegt Beekhuis. Maar als je naar het aandeel elektriciteit kijkt in het totale verbruik, dan is de stap veel groter. Dat is met 40 procent toegenomen. 'Maar als je alle liters benzine en de fabrieken die op olie en kolen draaien meetelt, dan zakt het aandeel terug tot die 15 procent.' Vanuit Europa is afgesproken dat EU-landen in 2030 op 27 procent duurzame energie moeten uitkomen.

Lees ook | 'De bouw van duurzame energie gaat in stroomversnelling'

Slecht nieuws

De toename komt vooral door een groter gebruik van wind- en zonne-energie en een hoger aantal warmtepompen. Daarnaast wordt er geen biomassa meer verstookt in energiecentrales en in industriële ketels, en ook wordt er minder biodiesel getankt. Tot slot zorgde het forse duurdere gas voor een toenemende vraag naar duurzame energie, zegt Beekhuis. 'Een deel van de toename is gewoon de uitval van de vraag naar aardgas.'

Dat de prijs van gas al enige tijd daalt, is in dit licht mogelijk slecht nieuws. 'Als iedereen nu weer op vol vermogen gas gaat verstoken, dan komen we volgend jaar onder die 15 procent uit', denkt Beekhuis. Aan de andere kant worden er veel windparken bijgebouwd en zonnepanelen aangelegd. 'Misschien zorgt dat net voor een evenwicht. Het is lastig inschatten.'

Lees ook | 'Het klimaatbeleid begint op CO2-boekhouding te lijken'

Wereldwijde toename

Wereldwijd komt er dit jaar een recordhoeveelheid aan nieuwe zonnepanelen, windmolens en andere bronnen van hernieuwbare energie bij, voorspelt het Internationaal Energie Agentschap in een nieuw rapport. Voor een deel gaat het om inhaalprojecten, nadat projecten de afgelopen jaren vertraging opliepen door toeleveringsproblemen en coronalockdowns in China.

Op basis van de nu beschikbare gegevens verwacht IEA dat er dit jaar 440 gigawatt aan capaciteit voor hernieuwbare energie bijkomt, 107 gigawatt meer dan vorig jaar. Dat is de sterkste absolute toename ooit en evenveel als de totale hoeveelheid elektriciteit die Spanje en Duitsland kunnen opwekken.

Nieuwe zonnepanelen

In totaal zullen hernieuwbare energiebronnen, waar bijvoorbeeld ook waterkrachtcentrales of biomassa onder vallen, in 2024 goed zijn 4500 gigawatt aan capaciteit. Dat is evenveel als China en de Verenigde Staten samen aan stroom kunnen opwekken.

Nieuwe zonnepanelen zijn goed voor twee derde van alle hernieuwbare energie die er dit jaar bijkomt. Naast grote zonneparken komt dat ook doordat veel huishoudens zonnepanelen hebben laten plaatsen vanwege de sterk gestegen energierekening, onder andere door de oorlog in Oekraïne vorig jaar.

Lees ook | Jetten wil van Nederland 'waterstofhub' maken

China

Het IEA is ook positief over het tempo waarin zonnepanelen kunnen worden geproduceerd. Dat neemt steeds meer toe en ook de afhankelijkheid van China lijkt minder groot te worden. Daardoor zal er waarschijnlijk voldoende aanbod zijn om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen die nodig zijn om in 2050 netto nul CO2 uit te stoten, verwacht het IEA. Dat ligt anders bij de productie van windturbines, die te traag op gang lijkt te komen om aan de groeiende vraag te voldoen.

Wereldwijd is China de hoofdverantwoordelijke voor de toename van hernieuwbare energie. Meer dan de helft van alle nieuwe capaciteit komt op rekening van het Aziatische land. Dat komt onder andere doordat de bouw van windmolenparken weer door kan gaan na het opheffen van de strenge lockdowns. In Europa stimuleren overheden het gebruik van hernieuwbare energie om zo minder afhankelijk te worden van Russisch gas.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen