Duurzaamheid2 jun '23 15:18

Methaan minstens zo belangrijk als CO2 voor behalen klimaatdoelen

Auteur: Joëlle Baelde

Het terugdringen van broeikasemissies, met name CO2, staat hoog op de agenda in Den Haag. Maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan andere broeikasgassen zoals methaan. Als daar geen verandering in komt, kan dat het behalen van de klimaatdoelen in gevaar brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

'Methaan komt vrij in de fossiele energie-industrie. Maar in de magen van koeien treedt allerlei vertering op waar ook veel methaan uit vrijkomt.'
'Methaan komt vrij in de fossiele energie-industrie. Maar in de magen van koeien treedt allerlei vertering op waar ook veel methaan uit vrijkomt.' (ANP / Hollandse Hoogte / Bart Maat)

'Het is een vereiste om alle broeikasgassen zoveel mogelijk terug te dringen om de klimaatdoelen te behalen', licht onderzoeker Mathijs Harmsen van het Planbureau toe. 'Dat blijkt ook uit heel veel studies.'

Lees ook | Europese beleidsmakers willen methaanuitstoot drastisch verminderen

'Hoewel CO2 het belangrijkste broeikasgas is, doet dit niets af aan het even grote belang om ook andere broeikasgassen terug te dringen.' Hij noemt methaan en lachgas (N2O) als voorbeelden. 'Er zijn ook nog F-gassen, een hele rits aan gassen waarvan we weten dat ze relatief makkelijk te reduceren zijn. Deze zitten bijvoorbeeld in koelkasten. Maar methaan is de grootste boosdoener onder de niet-CO2 broeikasgassen.'

Verrotting

Volgens Harmsen komt methaan vrij bij verschillende processen waarbij 'verrotting optreedt'. 'Het komt vrij in de fossiele energie-industrie, maar in de magen van koeien treedt allerlei vertering op waar ook veel methaan uit vrijkomt. En je hebt het ook bij afval.'

Op lange termijn verdwijnt methaan dat nu wordt uitgestoten helemaal uit de lucht. Dit duurt gemiddeld twintig jaar, legt Harmsen uit. Maar zelfs dan is het van belang om de huidige emissies sterk te verminderen. 'Als je de emissies nu goed naar beneden brengt, heeft dit direct een groot klimaateffect. En als je dat zo houdt, hou je dat klimaateffect ook.'

Advies

In het rapport adviseert het Planbureau om de maatregelen om de emissies omlaag te brengen in de praktijk te brengen. 'De studie ging vooral over de onzekerheid die er omheen bestaat. We weten niet hoe diep we kunnen gaan. Er blijven altijd wel emissies over. En als je dan dat veel in de praktijk brengt, kom je er ook echt achter hoe diep je kan gaan met de emissies en dan weet je ook wat je bijvoorbeeld voor CO2 nog moet gaan doen.'

Lees ook | 'Voedselproductie zal aarde één graad doen opwarmen'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen