Klimaattop Parijs12 dec '15 09:48

Ontwerp-klimaatakkoord ligt klaar voor ondertekening

Auteur: BNR Webredactie

In Parijs hebben 195 landen ingestemd met het klimaatverdrag. Het verdrag is bindend voor alle betrokken landen. Het verdrag dat op de VN-klimaattop in de Franse hoofdstaad is goedgekeurd, wordt gezien als een historisch verdrag. Het is de eerste keer dat het klimaatverdrag over de hele wereld zal gelden.

Foto: ANP
Foto: ANP

In aanwezigheid van de Franse president François Hollande heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius het ontwerp voor een internationaal klimaatakkoord voorgelegd. Fabius is voorzitter van de klimaattop en hij noemde de tekst "ambitieus en gebalanceerd''.

De onderhandelaars hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag hun werk afgerond. De delegaties van de deelnemende landen moeten er nu mee instemmen. Als dat mogelijk zaterdag nog gebeurt, is er volgens Fabius sprake van "een historisch keerpunt''. Fabius houdt, als iedereen akkoord gaat, mogelijk later op de dag een bijeenkomstwaar de 196 deel nemende landen formeel instemmen.

Het voorgestelde internationale klimaatverdrag telt 31 pagina's en draait om de volgende punten: 
- Beperking van de opwarming van de aarde tot beneden de 2 graden. Gestreefd moet worden naar 1,5 graad;
- De partijen streven ernaar dat er snel een einde komt aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. De partijen zijn zich ervan bewust dat het voor arme landen langer duurt dan voor rijkere om snel te komen tot het hoogtepunt in de uitstoot. Dan kan worden begonnen met de vermindering van de uitstoot van de schadelijke stoffen. Landen moeten doen wat in hun vermogen ligt;
- Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar ten minste 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen voor armere landen die economisch moeite hebben het streven van de klimaatconferentie bij te benen. Het zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.

- Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.

Verplicht
Het internationaal klimaatverdrag is het eerste dat de landen uitdrukkelijk verplicht actie te ondernemen om de opwarming van de aarde terug te dringen. Fabius zei dat in de ontwerptekst van het verdrag wordt uitgegaan van een beperking van de opwarming tot fors beneden de 2 graden, misschien zelfs 1,5 graden. Dat moet met internationale inspanningen om te voorkomen dat de opwarming van de aarde door de verandering in het klimaat boven de 2 graden stijgt.

De klimaattop begon op 30 november in de Franse hoofdstad. De top zou eigenlijk vrijdag zijn afgerond, maar het overleg is met een dag verlengd omdat er nog onenigheid was. Volgens Fabius geeft de slottekst de standpunten en verantwoordelijkheden van alle deelnemers weer. Het verdrag is bindend en de naleving moet om de vijf jaar worden nagegaan, meldt de Franse bewindsman.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen