Economie10 jun '16 06:20

CBS: Kinderopvang zit weer in de lift

Auteur: Judith Laanen

Na drie jaar diepe crisis stijgt het aantal kinderen dat naar de opvang gaat weer. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Écht buitenschoolse kinderopvang bij BSO De Wijs in Utrecht. Foto BNR / Harmen van der Veen
Écht buitenschoolse kinderopvang bij BSO De Wijs in Utrecht. Foto BNR / Harmen van der Veen

In 2015 gingen 767.000 kinderen naar de kinderopvang, een stijging van 12.000 kinderen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2011 gingen nog ruim 853.000 kinderen naar een kinderdagverblijf, gastouder of naschoolse opvang.

Tussen 2007 en 2011 steeg het aantal kinderen in de kinderopvang, daarna daalde dat weer. De economische crisis en bezuinigingen van het kabinet zorgden voor een jarenlange neergang. Vorig jaar steeg het aantal kinderen in de opvang weer voor het eerst.

Meer kinderen naar bso
Sinds 2014 gaan er meer kinderen naar de buitenschoolse opvang (bso) dan naar de dagopvang, meldt het CBS. Vorig jaar waren er 356.000 kinderen in de buitenschoolse opvang en 344.000 kinderen in de dagopvang. 141.000 kinderen gingen naar een gastouder.

Peuters meeste uren naar opvang
Van alle peuters (kinderen tussen de twee en drie jaar) ging meer dan de helft in 2015 naar de opvang. Ook zaten zij de meeste uren in de opvang, gemiddeld 17 uur per week. Ook als kinderen naar de basisschool gaan, gaat een deel nog naar de opvang. Een derde van de vijfjarigen ging gemiddeld 8 uur per week naar de bso of een gastouder.

Toeslag dekt 62 procent van de kosten
De gemiddelde kosten van kinderopvang bedroegen in 2015 5700 euro. Dat was 100 euro meer dan het jaar ervoor, na correctie voor inflatie. De kinderopvangtoeslag vergoedde vorig jaar met gemiddeld 3500 euro 62 procent van de kosten. In 2008 lag dat percentage nog op 81 procent. Tussen 2009 en 2011 lagen de gemiddelde opvangkosten op ruim 7000 euro per jaar. Vanaf 2012 werd een drempel voor het aantal vergoedde uren ingesteld. Daardoor brachten ouders hun kinderen ook minder uren naar de opvang.

Volgens de Wet kinderopvang, financieren ouders, werkgevers en de overheid formele kinderopvang. Vanaf 2007 betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen van de ouders.

Gerelateerde artikelen