Economie16 jun '16 06:09Aangepast op 16 jun '16 07:24

Veel starters krijgen onterecht geen hypotheek

Auteur: Karlijn Meinders

Zo'n dertig procent van de starters krijgt onterecht geen hypotheek. Dat stelt de Hypotheekshop op basis van eigen onderzoek. Het gaat vooral om de groep met een inkomen tussen de 20.000 en 30.000 euro per jaar.

Foto: ANP
Foto: ANP

Door de aangescherpte leennormen krijgt deze groep geen hypotheek, terwijl ze die vaak wel kunnen betalen. Naast de koopsom van de woning mag je in 2016 niet meer dan 2 procent extra lenen om bijkomende kosten te financieren, waardoor volgens Mark de Rijke van de Hypoteekshop een mismatch ontstaat. 'Wij onderschrijven die gedragscode volledig, maar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de categorie tot 35 jaar, sluiten niet meer aan op de regels van de gedragscode.'

Dat betekent dat er regelmatig eigen geld moet worden ingezet. Geld dat er vaak niet is. 'Er wordt voornamelijk gekeken naar het ideaalplaatje, maar als je kijkt naar de mensen tot 35 jaar voldoet meer dan de helft daar niet aan. Ook de vaststelling van inkomens van zzp'ers sluit niet aan bij de gedragscodes. Er moet daarom beter worden gekeken naar de individuele situatie van een koper en naar het toekomstperspectief en niet zozeer naar het verleden.'


Ook het alternatief, huren, wordt steeds moeilijker door prijsstijging en wachtlijsten. Daar komt nog eens bij dat mensen steeds minder in vast dienstverband werken. Volgens de Hypotheekshop heeft de lage rente de laatste jaren veel gemaskeerd maar lost het niet alles op. Daarnaast maken ze zich zorgen over de komende generatie afgestudeerden die naar alle waarschijnlijkheid start met een forse studieschuld.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen