Economie9 aug '16 12:26Aangepast op 9 aug '16 13:11

Brexit remt groei economie

Auteur: BNR Webredactie

De Brexit remt de groei van de Nederlandse economie. Daarom heeft het Centraal Planbureau (CPB) zijn voorspellingen voor de Nederlandse economie verlaagd. Dat blijkt uit de jongste ramingen die dinsdag zijn vrijgegeven.

Foto: ANP / AFP.
Foto: ANP / AFP.

Dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting nog met 1,7 procent. Volgend jaar is dat 1,6 procent. Begin juni, voor het Britse referendum over uittreding uit de Europese Unie, voorzag het CPB voor 2016 nog een groei van 1,8 procent. Voor 2017 werd toen nog uitgegaan van een plus van 2,1 procent. Daarnaast zorgt ook de verdere verlaging van de gasproductie ervoor dat de groei tempert.

Buitenlandse groei is beperkt
Over de rest van de wereld is de economische groei beperkt. Dit komt onder meer door de lage groei in de opkomende economieën. De economische groei in het eurogebied ondervindt ook nadeel door de Brexit . Samen met de terugloop in de handel met het Verenigd Koninkrijk zorgt dir voor een lagere relevante wereldhandel. Hierdoor valt ook de groei van de Nederlandse uitvoer terug.’

Bedrijven voorzichtig met aannemen personeel
Het CPB verwacht dat de werkgelegenheid dit jaar toeneemt, maar denkt wel dat bedrijven vanaf de tweede helft van dit jaar voorzichtiger zullen zijn met het aannemen van personeel. Dit vanwege de onzekerheid die de Brexit met zich meebrengt. De koopkracht voor werkenden zal volgend jaar met 1,1 procent toenemen, terwijl de koopkracht voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met respectievelijk 0,1 en 0,7 procent verslechtert.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen