Economie22 aug '16 12:15

'Controlemethodieken fiscus moeten aangepast in wet'

Auteur: Thijs Baas

De wet moet worden aangepast om alle ongewenste controlemethodieken van de fiscus aan banden te leggen. Dat zegt advocaat Guido de Bont tegen BNR.

Foto: ANP
Foto: ANP

De Bont spande de zaak aan die leidde tot het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad om het gebruik van foto's met automatische nummerbordherkenning door de Belastingdienst te verbieden. De fiscus gaat volgens dat advies veel te ver door via zulke camera’s op grote schaal foto’s te maken van auto’s op snelwegen. De fiscus zou die gegevens niet mogen gebruiken om te controleren of leaserijders zich aan de bijtellingsregels houden, of om naheffingen op te leggen.

In wet vastleggen
De Belastingdienst heeft een aantal bevoegdheden, maar nergens staat dat de dienst zelf foto's mag maken, licht De Bont toe. Laat staan dat die ook nog eens een jaar bewaard mogen worden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft weliswaar bepaald dat de privacy in bepaalde gevallen mag worden ingeperkt, daarbij is dan wel vereist dat het in de wet wordt vastgelegd. 'En daar houdt Nederland zich niet aan.'

Op zich moet de Belastingdienst kunnen controleren, erkent De Bont, maar basale eisen aan de reikwijdte daarvan zou de fiscus zelf in ieder geval niet mogen bepalen. 'Ik heb zelf het voorbeeld gebruikt waarom ze dan niet alle telefoons aftappen. Dat staat ook nergens, maar de fiscus vindt dat een algemeen recht en dat kan natuurlijk niet waar zijn.' Of het advies onverkort wordt overgenomen? 'Dit is zo gelaagd en onderbouwd, dat ik niet verwacht dat het anders wordt. Maar ik heb de zaak zelf bepleit, dus helemaal objectief ben ik niet.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen