Economie19 sep '16 22:33Aangepast op 20 sep '16 10:54

'Wachtlijsten kinderopvangplekken terug van weggeweest'

Auteur: BNR Webredactie

De wachtlijsten in de kinderopvang lopen weer flink op en daarmee zijn we weer helemaal terug bij af, zegt BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

Foto: ANP
Foto: ANP

Het aantal kinderen in de kinderopvang is dit jaar enorm gestegen: ruim 40.000 meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Dat zorgt voor flinke wachtlijsten in met name de grote steden. Een en ander is terug te voeren op de aantrekkende economie en daarmee samenhangend een groeiend aantal moeders dat weer gaat werken. 'Het parttime werken is in Nederland nog lang niet afgelopen', constateert voorzitter Gjalt Jellesma van BOink. 'Geef iedereen recht op 16 uur kinderopvang. Dat zou een goede start zijn.'

Voglens BOink doet het terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvang ook een duit in het zakje. Hoewel er in dezelfde periode 300 opvanglocaties bij kwamen, dreigt het tekort aan opvangplekken met name in de grote steden weer nijpend te worden.

Nieuwe opvanglocaties betrouwbaar?
Voorzitter Jellesma maakt zich zorgen om die nieuwe opvanglocaties. 'Onder al die starters zitten ook cowboys. Die denken gauw een kinderopvang te openen en klaar.' Momenteel is de organisatie bezig met een proefproces tegen een Amsterdamse crèche die het te bont heeft gemaakt. 'Dat soort bedrijven horen niet in de markt thuis. Je kunt niet alleen je bedrijf kwijtraken, maar ook in de gevangenis terechtkomen.'

Jojo-effect
BOinK spreekt van een jojo-effect, waarbij bezuinigingen leidden tot veel faillissementen, juist toen het aantal opvanglocaties aan de grote vraag leek te voldoen. Gevolg: nieuwe wachtlijsten.

Gerelateerde artikelen