Economie22 sep '16 22:28Aangepast op 23 sep '16 08:18

Marktwerking maakt beheer pensioenpotje niet goedkoper

Auteur: BNR Webredactie

De overheid stimuleert marktwerking onder pensioenbeheerders, zodat de beheerkosten omlaag gaan. Het tegendeel gebeurt echter: marktwerking leidt namelijk helemaal niet tot lagere kosten.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TPRA. Het afgelopen jaar zijn de kosten gemiddeld met meer dan 5 procent gestegen. Eén op de drie pensioenfondsen is erin geslaagd om de beheerkosten terug te dringen, bij de andere pensioenfondsen zijn de kosten alleen maar opgelopen. Volgens TRPA is de belangrijkste oorzaak hiervoor de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader.

Marktwerking

Adriaan Braat van TPRA: 'Belangrijkste oorzaak voor de stijging van de kosten is de verzwaarde druk en regelgeving. Met dezelfde informatie kun je concluderen dat er weinig tot geen marktwerking is. Bij grote pernsioenfondsen zie je dat ze hele lage kosten maken, onder de honderd euro, en bij kleine fondsen zie je dat die kosten oplopen tot bijna 6000 euro per deelnemer, per jaar.'

Overstappen naar een ander pensioenfonds is op het moment niet toegestaan. 'Men is daar wel mee bezig', vertelt Braat. 'Om de verplichtstelling eraf te halen, maar ik weet niet zeker of dat de beste oplossing is. Ik denk dat alle partijen over de juiste informatie moeten beschikken, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken.'

Grote pensioenfondsen scoren minder goed

De vijf grote pensioenfondsen (ABP, Zorg & Welzijn, Metaal & Techniek, Metalektro en Bouwnijverheid) scoren minder goed dan op basis van de schaalvoordelen verwacht mag worden. TPRA heeft voor het onderzoek 231 pensioenfondsen onder de loep genomen en zelf de kosten vastgesteld.

Gerelateerde artikelen