Economie15 nov '16 17:10Aangepast op 15 nov '16 19:18

'Niet flex minder flex, maar vast minder vast'

Auteur: Kay Rutten

De werkloosheid daalt, meer ouderen gaan weer aan het werk en er komen banen bij. Het lijkt weer goed te gaan op de arbeidsmarkt. Maar volgens Pieter Gautier, hoogleraar macro-economie van de arbeidsmarkt, zijn er ook kritische noten te plaatsen.

Foto: HH/Berlinda van Dam
Foto: HH/Berlinda van Dam

Volgens Pieter Gautier stemmen de cijfers inderdaad erg optimistisch. Toch zijn de werkloosheidscijfers vaak maar het topje van de ijsberg. 'Daaronder liggen allemaal andere interessante stromen. Mensen die eerst niet waren geregistreerd als werklozen, schrijven zich nu in door de aantrekkende economie. Zelfs dan daalt de werkloosheid nog, dus dat is positief', zegt Gautier. Ook zijn er minder mensen werkloos geworden.

Asscher

Dat de werkloosheidcijfers dalen heeft volgens Gautier overigens meer te maken met het groeiende consumentenvertrouwen dan met de plannen van minister Asscher. 'Zijn beleid is er het meeste op gericht dat mensen die nu een baan hebben, die baan niet verliezen. Dat is goed voor die mensen uiteraard. Hij ontmoedigt flexwerken en een deel daarvan krijgt een vaste baan, maar een ander deel wordt werkloos. Wat hij zou kunnen doen is 'vast' iets minder 'vast' maken. In de praktijk focust Asscher zich teveel op 'flex' iets minder 'flex' te maken.'

Langdurige werkloosheid

Niet iedereen profiteert van de dalende werkloosheidscijfers zegt Gautier. 'Je ziet nog steeds dat 45-plussers die werkloos zijn het slechtst af zijn. Langdurige werkloosheid blijft het grootste probleem.' En dat is niet alleen een economisch probleem. 'Ze verliezen ook het contact met de samenleving, daarbij hebben ze een grotere kans depressief te worden.'  Een oplossing is volgens Gautier opnieuw het inzetten op flexibiliteit. 'Dan durven werkgevers eerder werknemers aan te nemen. Ze zitten dan niet meteen aan deze mensen vast als het economisch wat minder gaat.' Werkenden hebben daar wel weer last van omdat ze dan eerder kans hebben om werkloos te worden.

Mondiale problemen

In de Verenigde Staten wordt de arbeidsmarkt ondertussen behoorlijk opgeschud, en daar kunnen wij ook iets van merken. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump banen terug halen naar Amerika. Voornamelijk banen in de industrie. Dat botst wel met de vrijhandel. 'Het idee van vrijhandel is dat iedereen ervan profiteert, mits je de ‘verliezers’ compenseert. Dat is in Amerika teveel nagelaten waardoor er Amerikanen met een zeer negatief banenperspectief overblijven. Dit zijn voornamelijk oudere blanke werknemers in de industrie die ook voor Trump hebben gestemd', zegt Gautier.

'Er zijn wel paralellen met Nederland. Zo zijn er in de textielindustrie en de scheepsbouw veel banen verloren gegaan. Maar we profiteren als Nederland hier ook van vrijhandel. Er zijn veel mensen die in de export werken, dat is alleen minder zichtbaar dan de mensen die hun baan verloren.'

Gautier wil dan ook dat we stevig inzetten op het compenseren van de verloren banen. 'Zet in op omscholing naar sectoren waar wel vraag naar is, en zorg daarnaast voor een goede sociale zekerheid. Ik denk dat dit zeker een thema in de verkiezingen gaat worden.'

Gerelateerde artikelen