Economie25 mrt '17 19:48

Apps bevorderen veiligheid en efficiency in de bouw

Auteur: Thijs Baas

Steeds vaker helpen apps om het werk van bouwvakkers veiliger te maken. Ze bieden een houvast om bouwwerkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren, zegt Paul de Vries, mede-oprichter AndSafety.

Allereerst kunnen apps bijdragen aan meer bewustzijn over veiligheid op de bouwplaats. Onveilige situaties moeten snel en eenvoudig kunnen worden doorgegeven. Maar de nieuwe generatie apps gaat een stapje verder. Ze zijn slimmer in het geven van advies aan de bouwvakkers en doen daarmee meer dan alleen maar het verder automatiseren van bestaande procedures, zegt De Vries. 'Een soort coach, die zegt wat je moet doen en zo nodig een aantal vragen stelt.'

Gat in de weg

De nieuwste apps brengen kwetsbare locaties in beeld, zoals een zwakke plek in een trap of een gat in de weg. 'Die mankementen zijn eerder door collega's in de app gezet. Je weet dan dat er actie op moet worden ondernomen of dat je anders moet werken en andere procedures moet volgen.'

De veiligheid is gebaat bij het gebruik van deze apps, maar bovendien kan het gebruik van de juiste software de bureaucratie fors terugdringen, zegt Rob Oud, directeur Cad en Company. Vaak is er een gapend gat tussen de informatie waarover 'het kantoor' beschikt en de kennis op de bouwplaats, waardoor veel overbodig werk nodig is. 'Alles wat op de bouwplaats plaatsvindt moet vastgelegd worden: de verantwoording naar de opdrachtgever is enorm. Op de traditionele manier had je zó veel extra administratieve druk gehad dat het onbetaalbaar was geworden.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen