Economie16 nov '17 06:56Aangepast op 16 nov '17 10:59

'Kinderopvang mogelijk duurder dan voorzien'

Auteur: BNR Webredactie

Kinderopvang kan volgend jaar wel eens meer gaan kosten dan gedacht. Dat valt op te maken uit de eerste bekendgemaakte uurtarieven.

(ANP)

De belangenvereniging van ouders in kinderopvang, BOinK, maakt zich vooral zorgen over het aantal kinderdagverblijven dat meer vraagt dan de maximum uurprijs die geldt voor de kinderopvangtoeslag. 'Op het moment dat de prijs uitstijgt boven het maximale tarief dat de overheid vergoedt, dan betaalt de ouder dat voor 100 procent', zegt voorzitter Gjalt Jellesma op BNR. Zelfs wanneer het gaat om enkele tientallen centen per uur, kan dat over een heel jaar enorm oplopen.

Smallsteps kinderopvang bijvoorbeeld, met locaties in heel Nederland, verhoogt het tarief voor dagopvang in 2018 met 4,48 procent - wat neerkomt op een uurtarief van 8,28 euro. Daarmee komen de kosten bij meer dagopvangcentra boven de toeslagprijs, die op 7,45 euro is vastgesteld. Ouders hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat dat vooral oplopende kosten hebben geleid tot de hogere tarieven. Door de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaan de kwaliteitseisen omhoog en daar komen nou eenmaal extra kosten bij kijken.

Overheidstoeslag stijgt niet mee

Volgens Heidy Knol, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, is er een groeiend gat te zien tussen de tariefsstijgingen bij kinderdagverblijven en de vergoeding door de overheid. 'Dat gat neemt alleen maar toe, omdat de overheid het maximum vergoede uurtarief niet aanpast aan de werkelijke kosten die kinderopvangorganisaties moeten maken.'

Uit een kostenprognose in opdracht van de brancheorganisatie blijkt dat kinderopvanghouders volgend jaar met een kostenstijging te maken krijgen tussen 3,3 en 4,1 procent, vertelt Knol. 'Dat is nog exclusief de nieuwe maatregelen in het kader van IKK.'

Overigens is een totaaloverzicht nog niet te geven, zolang veel bedrijven hun tarieven nog niet openbaar gemaakt hebben. Veel opvanglocaties stemmen hun uurtarief af op het maximum dat de overheid hanteert, óf blijven daar nog net iets onder zitten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen