Economie20 dec '17 06:20

Niets wijst op een nieuwe crisis

Auteurs: Bastiaan Kleinjan en Wesley Schouwenaars

Wanneer slaat economische voorspoed om in een nieuwe recessie? Het is een vraag die veel economen bezighoudt. Het CBS heeft daarom economische data van de afgelopen maanden vergeleken met het najaar van 2007, de periode voor de crisis.

De Nederlandse economie kende zowel eind dit jaar als eind 2007 een hoogconjunctuur. Eind 2007 stond Nederland echter aan de vooravond van de economische crisis, die uiteindelijk een jaar later uitbrak. We hoeven er echter niet voor te vrezen dat er volgend jaar weer een crisis uitbreekt, want eind 2007 waren de eerste tekenen van een mogelijke omslag al wel zichtbaar.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, legt uit dat die omslag destijds zichtbaar was in het consumentenvertrouwen. 'Het voorjaar en de hele zomer zat dat boven de twintig en ineens zakte dat naar één. Nu blijft het consumentenvertrouwen vrij constant op een hoog niveau. Die omslag die toen wees op een economische crisis zie je nu niet.'

Ook de omstandigheden voor export, consumptie en investeringen hadden in de zomer van 2007 al een daling ingezet. Dat is op dit moment niet aan de orde.

Angst voor nieuwe crisis leeft

Heel veel mensen hebben nog altijd last van 'crisistress'. Van Mulligen begrijpt dat wel. Hij ziet een groep mensen die nog altijd last heeft van de crisis. 'Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk als je kijkt naar de langdurige werkloosheid, dus de mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Dat zijn er nu beduidend meer dan vroeger. Het aantal neemt wel af, maar het is nog steeds hoog, vooral bij de 55-plussers. Van alle mensen die daar werkloos zijn is de helft al minstens twee jaar op rij werkloos.'

Sinds 2013 in opgaande lijn

De conjunctuur van de Nederlandse economie zit sinds de zomer van 2013 in een opgaande lijn. Eind 2007 was de economie ongeveer even lang in een opgaande lijn. De indicator van de conjunctuur had in november dit jaar nagenoeg hetzelfde niveau als in november 2007.

Gerelateerde artikelen