Economie1 feb '18 06:21Aangepast op 1 feb '18 07:37

Ondernemersvereniging: sancties banken voor schadevergoeding rentederivaten

Auteurs: Kay Rutten en Thijs Baas

Ondernemersvereniging ONL pleit wil sancties tegen banken om de schadevergoedingen voor rentederivaten zo snel mogelijk af te handelen. Donderdag is er een hoorzitting over het onderwerp in de Tweede Kamer georganiseerd door VVD en CDA.

(Photo ANP/John Gundlach)

Banken beloofden in de zomer van 2017 al uit te zullen betalen, maar uit cijfers van de AFM blijkt dat tot nu toe slechts 828 van de 19.000 ondernemers een voorstel kregen. Met zo'n rentederivaat konden ondernemers zich indekken tegen een stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef wel onderbelicht dat ze juist groot risico liepen bij een daling van de rente. Deskundigen concludeerden dat banken nooit zulke complexe producten hadden mogen verkopen.

Geen investeringen

Gedupeerde ondernemers geven aan dat ze voorlopig niet in hun zaak kunnen investeren omdat ze nog tonnen tegoed hebben. Anderen geven zelfs aan dat ze bang zijn voor de banken. Één van de ondernemers is inmiddels zelfs met een bank in onderhandeling over een nieuwe lening voor zijn zaak, terwijl hij van diezelfde bank nog geld tegoed heeft. De ondernemer vreest dat alles wat hij over de kwestie zegt tegen hem gebruikt kan worden bij het al dan niet verstrekken van de nieuwe lening.

Rentevergoeding

Volgens Hans Biesheuvel, voorman van ONL voor ondernemers is het belangrijkste dat de banken zich aan de afspraken gaan houden. 'En dat ze gevolgen ondervinden van het ontlopen van die afspraken.' Biesheuvel wijst erop dat in de zomer van 2016 de banken al beterschap beloofde. 'De banken beloofde dat het 1 juli 2017 opgelost zou zijn. 1 juli aanstaande moet het echt opgelost zijn, zo niet dan moeten de banken dat voelen', zegt hij. Volgens de voorman van ONL moeten de ondernemers op zijn minst een rentevergoeding krijgen voor de afgelopen periode. 'Daarnaast moet de zorgplicht van de banken tegen het licht gehouden worden', zegt Biesheuvel. 'Ook de rol van de toezichthouder, de AFM, moet geëvalueerd worden.'

'Het beklemt me vooral dat veel ondernemers angst hebben voor de banken', vertelt de voorman van ONL. Volgens hem zijn er eigenlijk maar drie banken en bieden die allemaal precies dezelfde pakketten, tarieven en producten. 'Ondernemers voelen dat ze geen kant op kunnen en dat is slecht voor het ondernemersklimaat in Nederland.'

Verlossende woord

De banken lieten in een reactie aan BNR weten niet te willen reageren. Toezichthouder AFM zegt begrip te hebben voor de gedupeerde ondernemers, maar verder geen inhoudelijke reactie te willen geven. Eerder meldde de toezichthouder al dat er vooral vertraging is door problemen met data en automatiseringssystemen bij een aantal banken, maar afgelopen zomer kregen ondernemers het verlossende woord dat ze schadeloos zouden worden gesteld. Dát blijkt dus nog lang niet in alle gevallen gebeurd.

Om 7:00 spreekt Bas van Werven in De Ochtendspits VVD-Kamerlid Roald van der Linde en om 8:00 Johan Koekoek, van InnoVfoam, een van de gedupeerde ondernemers.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen