Economie9 feb '18 08:09Aangepast op 9 feb '18 08:30

'Betrokken consumenten willen best meer betalen voor melk'

Auteur: Wesley Schouwenaars

Meer tijd in de wei voor koeien, een duurzame verpakking en een beter salaris voor de boer: het kost allemaal geld. In België en Frankrijk zijn consumenten bereid daarvoor te betalen. In Nederland begint de animo ook te komen, ziet ABN AMRO.

Na Franse consumenten kunnen ook Belgische consumenten bepalen hoeveel ze betalen voor een pak melk. Door via de website 'Het merk van de consument', met een vragenlijst te stemmen over onderwerpen als het inkomen van de boer, hoe lang koeien buiten lopen en de soort verpakking, kunnen ze de productieketen beïnvloeden, zegt ABN AMRO.

Rob Morren, sector econoom Food bij ABN AMRO, zegt dat ruim een derde van de consumenten willen interesse heeft in welke prijs de teler ontvangt van een supermarkt of handelaar. 18 procent is bereid om naar eigen inzicht een extra prijs te betalen.'

Meer vraaggestuurd produceren

Waar nu de focus ligt op aanbodgestuurd produceren, is het goed om agrarische ketens voor een deel juist meer vraaggestuurd in te richten, zegt Morren. 'Wanneer je een deel vraaggestuurd inricht, dan weet je zeker dat een grote groep consumenten zich aangetrokken voelt tot het product. Ook leidt het tot een stabielere afzet. Niet voor de volledige agrarische productie, maar het is zeker een mogelijkheid om verduurzaming te versnellen.'

Veel keurmerken

Op dit moment wordt in Nederland nog niet op 'op deze ultieme manier' vraaggestuurd geproduceerd zoals dat in Frankrijk en België gebeurt, zegt Morren. 'Je ziet wel veel keurmerken, maar dat is meer reactief. In een onderzoek uit 2014 gaf 70 procent van de consumenten aan dat er te veel keurmerken zijn. Er is echt wel wat mogelijk om meer vraaggestuurd te produceren.'

Gerelateerde artikelen