Economie5 nov '20 14:18Aangepast op 5 nov '20 14:47

'Maak mkb bouw en infra uitgangspunt bij Groeifonds'

Auteur: BNR Webredactie

De Rijksoverheid moet meer geld voor de gemeenten oormerken voor infrastructurele projecten. Om de bouw aan de gang te houden moeten opdrachten naar voren worden gehaald en daarin kan het Rijk een veel stimulerender rol spelen, zegt Riek Siertsema, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra.

Bouwketen op een bouwplaats
Bouwketen op een bouwplaats ( ANP / Robin van Lonkhuijsen)

Een pijnlijk voorbeeld is het Groeifonds - ook wel Wopke en Wiebesfonds, zegt Siertsema. In de bouw- en infrasector dreigen de projecten op te drogen en hoewel het mkb in woord een 'politieke knuffelbeer' is, wordt de branche onvoldoende als uitgangspunt genomen bij het ontwerp van zo'n regeling. 'De ondergrens voor de aanvragen zit op 30 miljoen euro. Dat zijn bedragen waar de gemiddelde mkb'er niet aan komt.'

Tandje harder, tandje beter

Siertsema doet daarom een beroep op het kabinet om het fonds ook toegankelijk te maken voor lokaal en regionaal geclusterde verduurzamingsprojecten, waar mkb'ers dan op in kunnen tekenen. 'De Nederlandse economie bestaat voor een heel groot deel uit mkb'ers, dus het is cruciaal om dat bij wet- en regelgeving als uitgangspunt te nemen, als je de economie en werkgelegenheid op orde wilt houden.'

Luister terug | Wientjes: Minister Bouw en Ruimtelijke ordening nodig

Om de beleden woorden vanuit de politiek ook in daden om te kunnen zetten, is alleen geld niet genoeg. Ook de stikstofcrisis moet zo snel mogelijk worden opgelost, bepleit Siertsema. 'Het moet echt een tandje harder en een tandje beter en het moet toegesneden worden op het mkb. Je ziet politieke partijen daar nu ook van alles over opschrijven in hun programma's, maar we blijven er wel de druk op houden, om te zorgen dat het daadwerkelijk gebeurt.'

Stikstofbank

Om meer stikstofruimte vrij te maken én het mkb voldoende aan zijn trekken te laten komen, pleit Siertsema voor de oprichting van een stikstofbank, waarin de overheid de regie houdt. 'Mkb'ers kunnen dan putten uit de ruimte die ontstaat als er bijvoorbeeld vanuit de agrarische sector een afname is van de stikstofdepositie. De huidige stikstofhandel gaat vaak om grote hoeveelheden en bedragen en dan val je als mkb'er als snel buiten de boot.'

Lees ook | Koppelen data cruciaal voor infra van de toekomst

Een robuust plan voor natuurherstel-wet- en regelgeving onvermijdelijk, meent Siertsema. 'Zo wordt duidelijker waar wél wat kan, in plaats van waar géén ruimte is.' De extra 1 miljard euro die minister Carola Schouten nu beschikbaar stelt om een stikstofvriendelijke manier van bouwen te stimuleren is een goed begin. 'The proof of the pudding is in the eating. Maar je kunt allerlei eisen aan ondernemers stellen, het moet wel haalbaar zijn.'

Lager btw-tarief verduurzaming

Verdringing binnen de bouwsector is volgens Siertsema een ander groot knelpunt. 'Je ziet nu ook in de infra gebeuren dat grote bedrijven inschrijven op kleinere projecten, terwijl er genoeg moet gebeuren in Nederland. Een lager btw-tarief kan een enorme stimulans zijn om opdrachten te verduurzamen en het kan een enorme impuls geven aan de energietransitie. Of politieke partijen dat al in hun verkiezingsprogramma hebben staan? Dat heb ik nog niet gecheckt, dat ga ik doen!'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen