Economie14 jan '21 14:40

Vissers in de hoek waar de klappen vallen

Auteur: BNR Webredactie

Tot op het laatste moment vochten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om de visserij in de Brexit-onderhandelingen. Er is een deal, maar zowel de vissers in de EU als in het VK zijn niet tevreden. 'Nederlandse vissers hebben daar een grote veer in gelaten', zegt directeur Pim Visser van brancheorganisatie VisNed.

( ANP Sander Koning)

Beluister ook | Vissers willen schadevergoeding voor Brexitdeal

Geen win-win, maar lose-lose

Volgens Visser is de Britten 'voorgelogen dat ze de alleenheerschappij in eigen wateren zouden krijgen. Dat is niet gebeurd, om toch toegang te kunnen blijven behouden heeft de EU een prijs moeten betalen door een quotum aan visrechten over te dragen aan het VK. Nederlandse vissers hebben daar een grote veer in gelaten'.

Beluister ook | Deal. En nu?

Aderlating Nederlandse vissers

Visser rekent voor dat Nederland 13 procent van zijn tongquotum heeft verloren. Dat komt overeen met 200 ton, oftewel 2 miljoen kilo tong. Pijnlijk, want Nederland heeft 80 procent van het vangstrecht op tong in de Noordzee. Volgens Visser was visvangst het enige onderwerp waar de Britten iets op te winnen hadden en zijn de Nederlandse vissers het wisselgeld in de Brexitonderhandelingen geworden.

Nu is visserij met 0,01 procent van het BNP een verwaarloosbare economische branche, in achtergelegen gebieden in het Verenigd Koninkrijk en de EU is visserij de belangrijkste bron van inkomsten. De sociaal-economische impact van verloren quota is dan ook groot.

Beluister ook | Nederlandse vissers superontevreden

Compensatie mag niet gegeven worden

Weliswaar is er een EU-Brexifonds met een omvang van 5 miljard euro waaruit de Nederlandse visserij 130 miljoen krijgt om de vissers te compenseren, dat botst echter met de EU-regels voor staatssteun. 'Die 130 miljoen kan niet aangewend worden voor directe compensatie, de EU-staatssteunregels zijn onverkort van toepassing. Daar loop je tegenaan als je deze schade rechtstreeks gaat compenseren bij de vissers die de schade hebben.'

Beluister ook | Weinig perspectief voor jonge Britse vissers

De Brexitdeal komt bovenop een aantal andere dossiers waar geen visser blij van wordt: windparken op zee die ten koste gaan van visgronden, het verbod op pulsvisserij en een visserijbeleid met aanlandplicht. 'Er is een heel spectrum aan omstandigheden waardoor het heel goed zou kunnen dat veel vissers willen stoppen. Er zal een warme sanering komen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen